rasam

erp چیست

ERP چیست ؟

برای اینکه یک کسب و کار بتواند از فرصت های بازار استفاده کند، اطلاعات آن باید سازگار، دقیق، به روز شده در زمان واقعی و قابل اجرا باشد. همانطور که کسب و کارها رشد می کنند و عملیات پیچیده تر می شوند، مدیران اغلب متوجه می شوند که با اطلاعاتی کار می کنند که نمی […]
ادامه مطلب
X