رسام، نیاز آینده کسب و کار
رسامرسامرسام
سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک ۴۰
info@rasamerp.com
021-88763184
رسامرسامرسام

مديريت برنامه و بودجه

برنامه و بودجه

از اين ماژول بعنوان مرکز فرماندهي و کنترل برنامه ها و بودجه هاي سازماني استفاده می‌شود. ایجاد هماهنگي بین واحدهاي مختلف از جمله فروش و توليد، تامين مواد مورد نياز توليد، برنامه ريزي و صدور دستور کار و … از ماموريت هاي واحد برنامه ريزي مي باشد، علاوه بر اين تعيين و کنترل بودجه ريالی، ارزی و تعدادي کليه برنامه ها و تخصيص بودجه ضايعات از طريق سيستم بودجه ريزي فراهم مي شود. با حاکميت سيستم برنامه و بودجه در سازمان مي توان فرآيند برنامه ريزي و بودجه ريزي در سازمان را به سهولت مديريت نمود

بودجه ریزی عملیاتی آگاهي از ميزان پول مورد نياز واقعي براي تامين  در يک سازمان، از مهمترين دغدغه هاي مديران سازمان ها مي باشد. با استفاده از سيستم بودجه ريزي عملياتي به راحتي مي توان به ميزان بودجه مورد نياز دست يافت. در اينجا در مرحله اول، ميزان رزروهاي انبار به عنوان اقلامي که موجود هستند و نياز به تامين ندارند، کنار گذاشته مي شود. در مرحله بعدي، از مجموع هزينه هاي مربوط به اقلام کسري که سفارش شده‌اند و درخواست هاي خريد تصويب شده و تصويب نشده، به ميزان نقدينگي مورد نياز خواهيم رسيد.

مديريت برنامه و بودجه سازماني

قابليتهاي عمده :

تقسيم بندي و پشتيباني از انواع برنامه هاي سازماني
  • برنامه هاي فروش داراي قرارداد
  • پیش فاکتوری
  • برنامه های تحقیقاتی
  • برنامه های فروش مستقل
  • برنامه های خدمات پس از فروش
  • برنامه های نگهداری تعمیرات
  • برنامه ضایعات
  • برنامه هاي ستادي
  • برنامه MOQخرید مازاد
امکان پیش بینی منابع و مصارف
امکان مشاهده تاریخچه تغییرات بودجه
نمایش هشدارهای مربوط به مانده های منفی قرارداد و برنامه ها
مدیریت آنالیز هزینه و کنترل نقدینگی بر اساس سرفصل برنامه به صورت ریالی و ارزی
مديريت و تخصيص بودجه تعدادي به انواع برنامه ها (تعداد اقلام طبق درخت محصول)
مديريت و تخصيص بودجه ريالي و ارزی به انواع برنامه ها و تعيين بودجه هاي ضايعاتي و مصرفي
امکان مدیریت بارگذاری پروژه ها در ماژول های خرید، انبار، فروش، خزانه داری، سیستم انتقال فایل

گزارشات :

گزارش کنترل جامع برنامه ها (فروش، خرید، دستمزد، ردیابی هزینه و مراکز هزینه، هزینه سربار، دریافت ها و پرداخت ها و درصد پیشرفت پروژه و مقدار عملکرد)
گزارش اقلام خريد شده اضافي در بودجه تعدادي
گزارش اقلام خريد شده خارج از بودجه تعدادي
گزارش انحراف از پیش بینی منابع و مصارف
گزارش بودجه مصرفي در بودجه تعدادي
گزارش بودجه مصرفي قرارداد ها
گزارش بودجه مصرفي پروژه ها
گزارش مانده بودجه انبار
گزارش cash flow

ارتباط با ساير سيستم ها :

بودجه ريزي عملياتي :

دیگر ماژول های راهکار سازمانی جامع رسام

X