حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

در اين ماژول ميتوان بر اساس خروجيهاي ماژولهاي حضور و غياب و تسهيلات و نيز ميزان حقوق و دستمزد درنظر گرفته شده براي اشخاص، بطور کاملا اتوماتيک حقوق و دستمزد پرداختني اشخاص را مورد محاسبه قرارداده و فايل خروجي مختص بانک براي تمام افراد سازمان را صادر نمود.

قابليتهاي عمده :

انصال به ماژول حضور و غياب و يا ماژول تسهيلات و وامها
استانداردسازي فرآيندها و جلوگيري از برخوردهاي سليقه‌اي و موردي
تعريف المانهاي حقوقي مختلف بنا به نياز سازمان
تخصيص المانهاي حقوقي مناسب به افراد مختلف و تعيين و مقادير آنها
ذخيره حکمهاي حقوقي متناسب با هرفرد
محاسبه و ذخيره فيشهاي حقوقي افراد در ماههاي مختلف
نگهداري مبناي محاسبات براي ماههاي مختلف
ارائه فايل خروجي مختص بانکهاي مختلف
اين نرم افزار با يک  سيستم BPMS يکپارچه گرديده و کاربران در يک محيط کاربري علاوه برنامه ها، کارها و وظايفشان را نيز انجام خواهند داد.
اين نرم افزار به صورت تحت وب و ويندوز مي‌باشد و بر روي تمام مرورگرهاي مطرح،و سيستم عامل ها بدون هيچ تنظيم خاصي قابل بهره‌برداري و استفاده است.
اين نرم افزار در لايه کاربري داراي طراحي ظاهري بسيار حرفه اي، مي‌باشد. بصورتيکه کاربران با ساده ترين محيط کاربري امکانات فوق‌العاده‌اي در اختيار خواهند داشت.
اين نرم افزار داراي گزارشات در حوزه هاي هاي مختلف مي باشد.
امکان مشاهده گردش کار کار و ردگيري آن براي تمامي کاربران آماده مي باشد.
امکان تعريف حکم هاي حقوقي مختلف و تخصيص حکم هاي حقوقي به پرسنل
امکان تعريف المان هاي حقوقي مختلف و تخصيص معين هاي بدهکار و بستانکار حسابداري براي آن ها
امکان تعريف ضرايب مختلف بيمه و ماليات رسمي و غير رسمي
پرداخت حقوق و ثبت سند حسابداري و خروجي هاي مختلف بانک ها
ارتباط مستقيم با سيستم ورود و خروج و حسابداري و ....
X