به رسام خوش آمدید
رسامرسامرسام
09124884328
info@rasamerp.com
021-91305192
رسامرسامرسام

حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

در اين ماژول ميتوان بر اساس خروجيهاي ماژولهاي حضور و غياب و تسهيلات و نيز ميزان حقوق و دستمزد درنظر گرفته شده براي اشخاص، بطور کاملا اتوماتيک حقوق و دستمزد پرداختني اشخاص را مورد محاسبه قرارداده و فايل خروجي مختص بانک براي تمام افراد سازمان را صادر نمود.

قابليتهاي عمده :

اين نرم افزار با يک  سيستم BPMS يکپارچه گرديده و کاربران در يک محيط کاربري علاوه برنامه ها، کارها و وظايفشان را نيز انجام خواهند داد.
اين نرم افزار به صورت تحت وب و ويندوز مي‌باشد و بر روي تمام مرورگرهاي مطرح،و سيستم عامل ها بدون هيچ تنظيم خاصي قابل بهره‌برداري و استفاده است.
اين نرم افزار داراي گزارشات در حوزه هاي مختلف مي باشد.
امکان مشاهده گردش کار کار و ردگيري آن براي تمامي کاربران آماده مي باشد.
اتصال به ماژول حضور و غياب و يا ماژول تسهيلات و وامها
استانداردسازي فرآيندها و جلوگيري از برخوردهاي سليقه‌اي و موردي
تعريف المانهاي حقوقي مختلف بنا به نياز سازمان
تخصيص المانهاي حقوقي مناسب به افراد مختلف و تعيين و مقادير آنها
ذخيره حکمهاي حقوقي متناسب با هرفرد
محاسبه و ذخيره فيشهاي حقوقي افراد در ماههاي مختلف
نگهداري مبناي محاسبات براي ماههاي مختلف
ارائه فايل خروجي مختص بانکهاي مختلف
امکان تعريف حکم هاي حقوقي مختلف و تخصيص حکم هاي حقوقي به پرسنل
امکان تعريف المان هاي حقوقي مختلف و تخصيص معين هاي بدهکار و بستانکار حسابداري براي آن ها
امکان تعريف ضرايب مختلف بيمه و ماليات رسمي و غير رسمي
پرداخت حقوق و ثبت سند حسابداري و خروجي هاي مختلف بانک ها
ارتباط مستقيم با سيستم ورود و خروج و حسابداري و ....

ارتباط با ساير سيستم ها :

حسابداری : ثبت سند های حقوق به صورت سیستمی با توجه به فیش های حقوقی
ورود و خروج : محاسبه حقوق با توجه به ورود و خروج و ماموریت ها و اضافه کاری ها و...
داشبورد : استخراج گزارش های مدیریتی با توجه به المان های حقوقی

دیگر قابلیت های نرم افزار مدیریت منابع رسام

X