بازاريابي و فروش

  • رسام
  • دسته بندی خدمات
  • بازاريابي و فروش

مديريت ارتباط با مشتريان

مدیریت ارتباط با مشتری مديريت ارتباط با مشتريان ،اصليترين و مهمترين بخش کسب و کار سازمانها مي باشد چرا که ميزان موفقيت يک شرکت ارتباط مستقيمي با توان مديريت روابطش با مشتريان دارد.با کمک سيستم CRM مي توانيد به سادگي روابط خود با مشتري را گسترش داده و با تحليل رفتار مشتري اقدامات مناسب بعدي […]
ادامه مطلب

مديريت فروش

مديريت فروش همانطور که سيستم خريد و تدارکات از جمله موارد مورد نياز براي حاکميت راهکارهاي جامع بر ورودي سازمانها ميباشد، سيستم فروش نيز رسالت اصلي سازمانها که فروش  و درآمدزايي و ارائه محصولات شرکت به مشتريان مي باشد را تحت کنترل درآورده و گزارشات متنوع مورد نياز را ارائه مي نمايد.اين سيستم ارتباط يکپارچه […]
ادامه مطلب
X