بازاريابي و فروش

  • رسام
  • دسته بندی خدمات
  • بازاريابي و فروش

مديريت فروش

مديريت فروش همانطور که سيستم خريد و تدارکات از جمله موارد مورد نياز براي حاکميت راهکارهاي جامع بر ورودي سازمانها ميباشد، سيستم فروش نيز رسالت اصلي سازمانها که فروش  و درآمدزايي و ارائه محصولات شرکت به مشتريان مي باشد را تحت کنترل درآورده و گزارشات متنوع مورد نياز را ارائه مي نمايد.اين سيستم ارتباط يکپارچه […]
ادامه مطلب
X