رسام، نیاز آینده کسب و کار
رسامرسامرسام
سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک ۴۰
info@rasamerp.com
021-88763184
رسامرسامرسام

حسابداري

حسابداری

هر سازوکار حسابداري بايد اطلاعات موجود درباره معاملات، عمليات مالي و رويدادهاي داراي اثر مالي بر يک مؤسسه را گردآوري و بر حسب پول به عنوان مقياس مشترک اندازه گيري، ثبت و طبقه بندي کند و در نهايت گزارش هايي را فراهم کند که استفاده کنندگان مختلف بتوانند بر مبناي آن آگاهانه تصميم گيري کنند.

در عملکرد نظارتي سازوکارحسابداري بايد اطلاعاتي فراهم آورد که مديران را در برنامه ريزي و هدايت عمليات و نظارت فعاليت هاي يک مؤسسه ياري رساند.

قابليتهاي عمده :

کنترل حسابهای خلاف ماهیت
امکان ثبت گردشي اسناد حسابداري
امکان صدور اتوماتيک اسناد افتتاحيه
امکان صدور سند معکوس تعديل ماهيت
امکان تعريف دوره هاي مالي و دفاتر کل
امکان تعريف سطوح حساب تا 12 سطح
امکان ثبت سند فروش به صورت اتوماتیک
امکان تعریف درختواره حسابها به صورت نامحدود
امکان ثبت سند خرید تنخواه گردان به صورت اتوماتیک
امکان تعريف ارزهاي مختلف ، نرخ ارز و نرخ تبديل هاي ارزي
امکان ثبت سند تسویه حقوق علی الحساب به صورت اتوماتیک
امکان ثبت سند چک های دریافتی مدت دار به صورت اتوماتیک
تعيين سطح دسترسي کاربران به حسابها در کليه سطوح و کليه فرمها
امکان ثبت سند تخصیص و پرداخت حقوق به صورت ماهیانه و اتوماتیک
امکان ثبت سند دریافت ها و پرداخت های خزانه داری به صورت اتوماتیک
اندازه پذيري و انعطاف سيستم از کسب و کارهاي کوچک تا هولدينگهاي بزرگ
پوشش دهي دقيق، سريع و آسان انواع گزارشهاي قانوني براي سازمانهاي ذيربط
امکان صدور سند حسابداري ، بررسي و تاييد و قطعي کردن آنها بصورت سيستمي
انجام عمليات پايان سال، شامل بستن حسابهاي موقت، صدور سند تعديل ماهيت و صدور اسناد اختتاميه
امکان ثبت سند هزینه دستمزد نیروی انسانی از طریق گزارش کارهای کنترل پروژه به صورت اتوماتیک
طراحي سيستم با رويکرد حسابداري صنعتي با کمترين ثبت ممکن از طرف واحد حسابداري و بيشترين نظارت اين واحد
امکان ثبت انواع سندهای انبار به صورت اتوماتیک (ازجمله سندهای خرید، حواله های مصرفی پروژه ها، رسیدهای نیمه ساخته ها، حواله فروش و ...)
امکان تعريف حسابها و طبقه بندي هاي مختلف براي حسابها (حساب دائمي، موقتي، انتظامي، بدهکار و بستانکار و ...)
امکان کپي اسناد حسابداري از يک سند موجود براي ايجاد سند جديد (زمانيکه از نظر حسابهاي کل و معين شبيه هم هستند)
امکان صدور سند تسعير ارز به صورت اتوماتیک که براساس آن مي توان مشخص کرد در تاريخ خاصي، مبلغ ريالي معادل مانده ارزي چقدر است و از روي آن سود يا زيان تسعير مشخص مي گردد.
امکان تعریف انواع الگو برای اسناد که براساس آن مي توان اسناد حسابداري را که براي انتقال کل يا بخشي از مانده يک حساب به حساب ديگر است را به شکل اتوماتيک صادر نمود.

گزارشات :

گزارش مرور حساب ها (تراکنش هاي مالي حسابها)
گزارشات ماتريسي (تحلیل حساب)
گزارش اظهارنامه ارزش افزوده
گزارش صورت های مالی
گزارش خلاف ماهيت
گزارش دفاتر قانوني
گزارش سود و زیان
گزارشات فصلی
گزارشات ارزی
گزارش ترازنامه
دفتر روزنامه و کل
گزارش صورت حساب
گزارش ترازنامه
دفتر روزنامه و کل
گزارش صورت حساب
گزارش تراز حساب ها

ارتباط با ساير سيستم ها :

دیگر ماژول های راهکار سازمانی جامع رسام

X