حسابداري

حسابداري

هر سازوکار حسابداري بايد اطلاعات موجود درباره معاملات، عمليات مالي و رويدادهاي داراي اثر مالي بر يک مؤسسه را گردآوري و بر حسب پول به عنوان مقياس مشترک اندازه گيري، ثبت و طبقه بندي کند و در نهايت گزارش هايي را فراهم کند که استفاده کنندگان مختلف بتوانند بر مبناي آن آگاهانه تصميم گيري کنند.

در عملکرد نظارتي سازوکارحسابداري بايد اطلاعاتي فراهم آورد که مديران را در برنامه ريزي و هدايت عمليات و نظارت فعاليت هاي يک مؤسسه ياري رساند.

قابليتهاي عمده :

اين نرم افزار با يک  سيستم BPMS يکپارچه گرديده و کاربران در يک محيط کاربري علاوه برنامه ها، کارها و وظايفشان را نيز انجام خواهند داد.
اين نرم افزار به صورت تحت وب و ويندوز مي‌باشد و بر روي تمام مرورگرهاي مطرح،و سيستم عامل ها بدون هيچ تنظيم خاصي قابل بهره‌برداري و استفاده است.
اين نرم افزار داراي گزارشات در حوزه هاي مختلف مي باشد.
امکان مشاهده گردش کار کار و ردگيري آن براي تمامي کاربران آماده مي باشد.
امکان تعريف دوره هاي مالي و دفاتر کل
امکان تعريف ارزهاي مختلف ، نرخ ارز و نرخ تبديل هاي ارزي
اندازه پذيري و انعطاف سيستم از کسب و کارهاي کوچک تا هولدينگهاي بزرگ
امکان ثبت گردشي اسناد حسابداري
پوشش دهي دقيق، سريع و آسان انواع گزارشهاي قانوني براي سازمانهاي ذيربط
کدينگ باز حسابها براي پوشش دهي به انواع نيازها
امکان تعريف سطوح حساب تا 12 سطح
تعيين سطح دسترسي کاربران به حسابها در کليه سطوح و کليه فرمها
طراحي سيستم با رويکرد حسابداري صنعتي با کمترين ثبت ممکن از طرف واحد حسابداري و بيشترين نظارت اين واحد
امکان صدور سند حسابداري ، بررسي و تاييد و قطعي کردن آنها بصورت سيستمي
امکان تعريف حسابها و طبقه بندي هاي مختلف براي حسابها (حساب دائمي، موقتي، انتظامي، بدهکار و بستانکار و ...)
امکان کپي اسناد حسابداري از يک سند موجود براي ايجاد سند جديد(زمانيکه از نظر حسابهاي کل و معين شبيه هم هستند)
امکان صدور سند تسعير ارز که براساس آن مي توان مشخص کرد در تاريخ خاصي ، مبلغ ريالي معادل مانده ارزي چقدر است و از روي آن سود يا زيان تسعير مشخص مي گردد.
سند اتوماتيک ، که امکاني در ماژول دفتر کل است که براساس آن مي توان اسناد حسابداري را که براي انتقال کل يا بخشي از مانده يک حساب به حساب ديگر است را به شکل اتوماتيک صادر نمود.
انجام عمليات پايان سال ، شامل بستن حسابهاي موقت ، صدور سند تعديل ماهيت و صدور اسناد اختتاميه
امکان صدور اتوماتيک اسناد افتتاحيه براي باز کردن حساب هاي بسته شده در پايان سال مالي قبل
امکان ثبت سند حسابداري بصورت اتوماتيک از سيستم هاي خريد و فروش ، حقوق و دستمزد و انبار و درخواست وجه و دريافت وجه
امکان صدور سند معکوس تعديل ماهيت

گزارشات :

گزارش مرور حساب ها(تراکنش هاي مالي حسابها)
گزارشات ماتريسي
گزارش دفاتر قانوني
گزارش خلاف ماهيت
گزارش تراز
گزارش صورت های مالی
گزارش سود و زیان
گزارش اظهارنامه ارزش افزوده
گزارشات فصلی
دفتر روزنامه و کل
گزارشات ارزی
گزارش صورت حساب
گزارش ترازنامه

ارتباط با ساير سيستم ها :

خريد و تدارکات : صدور سند حسابداري
فروش : صدور سند حسابداري
سيستم نقدينگي (خزانه داری) : صدور سند حسابداري
انبار : رسيد و حواله انبار
حقوق و دستمزد : ثبت اسناد حقوق و دستمزد به صورت اتوماتیک
تنخواه : ثبت اسناد تنخواه گردان ها به صورت اتوماتیک
علی الحساب پرداخت : پرداخت حقوق های علی الحساب
مدیریت دارایی ها: ثبت اسناد اموال به ریز اشخاص، به صورت اتوماتیک

دیگر قابلیت های نرم افزار مدیریت منابع رسام

X