رسام، نیاز آینده کسب و کار
رسامرسامرسام
سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک ۴۰
info@rasamerp.com
021-88763184
رسامرسامرسام

کنترل پروژه

کنترل پروژه

به مجموعه ابزارها و روش‌ها‌يي که به کمک آنها مي‌توان مجموعه پروژه‌هاي يک شرکت را بصورت يکپارچه و در حوزه‌هاي مختلفي مانند زمان، هزينه، ريسک، کيفيت و محدوده، مديريت نمود متدولوژي مديريت پروژه سازماني اطلاق مي‌گردد.

در سیستم کنترل پروژه رسام سعی شده است که سیستمی ایجاد شود که بتواند براساس مفاهیم PMBOK و Scrum و To Do List کار کند و از قابلیت موتور گردش کار رسام برای ایجاد فرایندهای مختلف کنترل پروژه استفاده کند.

قابليتهاي عمده :

تخصيص منابع
ایجاد فرایندهای گردشی
ثبت زير پروژه و ایجاد شکست کار WBS
ارسال وظايف به کارتابلهاي اشخاص تخصيص داده شده
خروجی به فرمتMSP و ورودی به فرمت MSP
ارائه يک متدولوژي واحد براي مديريت پروژه‌هاي سازمان
امکان ورود اطلاعات پروژه ها و دريافت خدمات بر مبناي سه روش:
  • PMBOK
  • Scrum
  • To Do List
تعيين ماتريس PBS و FBS و سپس توليد خودکار ليست فعاليتها
ارائه گزارش کار بدون محدوديت تعدادي و نيز با روشهاي مختلف
ارائه مبنايي مشخص براي ارزيابي عملکرد تيم‌ها و نيروهاي انساني سازمان
ثبت و ارجاع مستندات پروژه به درخت دانش و درخت مستندات سازماني در ماژول مديريت دانش
نمایش WBS پروژه با اطلاعات تاریخ شروع و پایان برنامه ای، تاریخ شروع و پایان واقعی، انحراف از زمان برنامه ای، مسیر بحرانی، درصد پیشرفت پروژه، درصد پیشرفت مورد انتظار تا کنون، انحراف درصد پیشرفت و ...

ارتباط با ساير سيستم ها :

دیگر ماژول های راهکار سازمانی جامع رسام

X