به رسام خوش آمدید
رسامرسامرسام
09124884328
info@rasamerp.com
021-91305192
رسامرسامرسام

کنترل پروژه

کنترل پروژه

به مجموعه ابزارها و روش‌ها‌يي که به کمک آنها مي‌توان مجموعه پروژه‌هاي يک شرکت را بصورت يکپارچه و در حوزه‌هاي مختلفي مانند زمان، هزينه، ريسک، کيفيت و محدوده، مديريت نمود متدولوژي کنترل پروژه سازماني اطلاق مي‌گردد.

قابليتهاي عمده :

اين نرم افزار با يک  سيستم BPMS يکپارچه گرديده و کاربران در يک محيط کاربري علاوه برنامه ها، کارها و وظايفشان را نيز انجام خواهند داد.
اين نرم افزار به صورت تحت وب و ويندوز مي‌باشد و بر روي تمام مرورگرهاي مطرح،و سيستم عامل ها بدون هيچ تنظيم خاصي قابل بهره‌برداري و استفاده است.
اين نرم افزار داراي گزارشات در حوزه هاي مختلف مي باشد.
امکان مشاهده گردش کار کار و ردگيري آن براي تمامي کاربران آماده مي باشد.
ارائه يک متدولوژي واحد براي مديريت پروژه‌هاي سازمان
امکان ورود اطلاعات پروژه ها و دريافت خدمات بر مبناي سه روش:
PMBOK
Scrum
Agile To Do List
PBS و FBS و سپس توليد خودکار ليست فعاليتها
ارائه مبنايي مشخص براي ارزيابي عملکرد تيم‌ها و نيروهاي انساني سازمان
تخصيص منابع
ارسال وظايف به کارتابلهاي اشخاص تخصيص داده شده
ارائه گزارش کار بدون محدوديت تعدادي و نيز با روشهاي مختلف
ثبت زير پروژه
ثبت و ارجاع مستندات پروژه به درخت دانش و درخت مستندات سازماني در ماژول مديريت دانش

ارتباط با ساير سيستم ها :

خريد داخلي (تدارکات) : برنامه ريزي تامين و ارسال سفارشات به سيستم تدارکات در صورت لينک فعاليتهاي داخل پروژه به برنامه توليد مربوطه
برنامه و بودجه : تعريف پروژه بعنوان يکي از برنامه هاي سازماني (برنامه فروش سالانه يا برنامه توليد ماهانه)
قراردادها : ارتباط بين قرارداد و پروژه مربوطه
سيستم مديريت ارتباط با مشتريان : ارسال يادآوري تمديد خدمات ، گارانتي ، سررسيد و پرداخت ها به صورت اتوماتيک وثبت تماس ها
مديريت دانش : انتخاب نوع فعاليت از نوع مستندات و ارجاع و تکميل مدارک در درخت دانش سازماني و درخت مستندات پروژه

دیگر قابلیت های نرم افزار مدیریت منابع رسام

X