توليد و عمليات

  • رسام
  • دسته بندی خدمات
  • توليد و عمليات

کنترل کيفيت

مدیریت کیفیت ماژول مديريت کيفيت يکي از ماژول‌‌‌‌هاي مهم و پر کاربرد در راهکار سازماني مديريت منابع سيستم مورد نياز شرکت ها مي‌‌‌‌باشد که کليه فعاليت‌‌‌‌هاي حوزه مديريت کيفيت مانند کيفيت مواد ورودي، کيفيت در حين توليد، کيفيت پس از توليد، کيفيت در توزيع و فروش و….. را بصورت دقيق و يکپارچه پوشش مي‌‌‌‌دهد. قابليتهاي […]
ادامه مطلب

برنامه ريزي توليد

برنامه ريزي توليد : در هر سازمان توليدي ، برنامه ريزي توليد به عنوان اصلي ترين موتور محرکه سازمان محسوب مي شود. ماموريت سيستم برنامه ريزي توليد، مديريت سفارشات، ساخت محصولات و بررسي قطعات مورد نياز و صدور درخواست هاي تامين اين قطعات از طريق رزرو از انبار و يا ارسال به تدارکات مي باشد […]
ادامه مطلب

درخت محصول

درخت محصول : يکي از اجزاي اصلي راهکارهاي نوين مديريت موجوديها و توليد در سازمانها درخت محصول مي باشد که جايگاه پايه اي در محاسبات بعدي سيستم دارد. درخت محصول معمولا بصورت يک چارت درختي نمايش داده مي شود که در ابتداي آن محصول نهايي و در انتهاي آن اجزا و مواد اوليه براي ساخت […]
ادامه مطلب

کدينگ

مهندسي محصول مهندسي محصول به عنوان هسته اوليه ساختارهاي توليدي است.طراحي درخت محصولات ، بهينه سازي مهندسي محصول ، حفظ کليه تغييرات مهندسي و در نهايت هزينه يابي استاندارد محصولات جزء وظايف اصلي مهندسي محصول مي باشدلذا جهت ارائه برنامه ريزي توليد جامع و دقيق لازم است در وهله اول اطلاعات پايه اي مورد نياز […]
ادامه مطلب
X