حسابداري و مالي

  • رسام
  • دسته بندی خدمات
  • حسابداري و مالي

مديريت تسهيلات

تسهيلات و وامها در اين سيستم انواع تسهيلات اعطايي به افراد سازمان ميتواند بر اساس يک نوع اعتبار سنجي استاندارد در سازمان که برگرفته از پارامترهايي نظير سابقه کاري، ميزان دريافتي، تعدد سابقه دريافت تسهيلات و ضمانت هاي قابل ارائه ميباشد صورت گرفته و محاسبات ريالي و زماني انواع صندوقها و اقساط در هر لحظه […]
ادامه مطلب

حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد در اين ماژول ميتوان بر اساس خروجيهاي ماژولهاي حضور و غياب و تسهيلات و نيز ميزان حقوق و دستمزد درنظر گرفته شده براي اشخاص، بطور کاملا اتوماتيک حقوق و دستمزد پرداختني اشخاص را مورد محاسبه قرارداده و فايل خروجي مختص بانک براي تمام افراد سازمان را صادر نمود. قابليتهاي عمده : اين […]
ادامه مطلب

حسابداري

حسابداري هر سازوکار حسابداري بايد اطلاعات موجود درباره معاملات، عمليات مالي و رويدادهاي داراي اثر مالي بر يک مؤسسه را گردآوري و بر حسب پول به عنوان مقياس مشترک اندازه گيري، ثبت و طبقه بندي کند و در نهايت گزارش هايي را فراهم کند که استفاده کنندگان مختلف بتوانند بر مبناي آن آگاهانه تصميم گيري […]
ادامه مطلب

قراردادهای فروش و بازرگانی

مديريت قراردادها با هرچه بزرگتر شدن سازمانها و و افزايش تعداد قراردادها که خود انواع الحاقيه ها، متممها و صورت وضعيتها را به همراه دارد، دسته بندي و مديريت قراردادها کاري دشوار و هزينه بر خواهد شد.از انجا که هر قرارداد داراي چرخه خاص خود است و بايد اين چرخه با استراتژي مناسب مديريت شود […]
ادامه مطلب

مدیریت نقدینگی (خزانه داری)

خزانه داري و نقدينگي يکي از مسائل مهمي که مديران سازمان ها با آن مواجه هستند تامين نقدينگي و داشتن دارايي هاي با قدرت نقدشوندگي بالا مي باشد. سيستم خزانه داري ، امکانات و شرايط لازم جهت مديريت و نظارت بر جريان نقدينگي در سطح سازمان ، بهبود انعطاف پذيري سازمان جهت توسعه کسب و […]
ادامه مطلب
X