به رسام خوش آمدید
رسامرسامرسام
09124884328
info@rasamerp.com
021-91305192
رسامرسامرسام

ماژول های رسام ERP

قابلیت های رسام

تمام ماژول ها و کاربرد های نرم افزار رسام

رسام یک نرم افزار مدیریت منابع با قابلیت های فراوان می باشد که با استفاده از آن دیگر به هیچ برنامه دیگری برای مدیریت سازمان و شرکت خود نیاز نخواهید داشت.

X