خدمات مشتريان

  • رسام
  • دسته بندی خدمات
  • خدمات مشتريان

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش باتوجه به نياز سازمانها به خدمات پس از فروش منظم و متمرکز در دنياي امروز، و گستردگي و حجم بالاي محصولات قابل ارائه در سازمانها، پيش بيني، اجرا و پيگيري محصولات و خدمات مورد نياز آنها از نيازهاي اصلي راهکارهاي جامع اطلاعاتي ميباشد. قابليتهاي عمده : امکان رديابي اقلام ارجاعي با […]
ادامه مطلب
X