به رسام خوش آمدید
رسامرسامرسام
09124884328
info@rasamerp.com
021-91305192
رسامرسامرسام

کدينگ

مهندسي محصول

مهندسي محصول به عنوان هسته اوليه ساختارهاي توليدي است و شامل کدینگ و درخت محصول می باشد. طراحي درخت محصولات ، بهينه سازي مهندسي محصول ، حفظ کليه تغييرات مهندسي و در نهايت هزينه يابي استاندارد محصولات جزء وظايف اصلي مهندسي محصول مي باشد لذا جهت ارائه برنامه ريزي توليد جامع و دقيق لازم است در وهله اول اطلاعات پايه اي مورد نياز توليد که در قالب مهندسي محصول تعريف شده است تامين گردد.لازم به ذکر است در صورتيکه اطلاعات دقيق تري در سيستم هاي تدارکات و فروش مورد نياز باشد مي توان با استفاده از اين ماژول و بدون استفاده از سيستم توليد از سيستم هاي مربوطه استفاده نمود.

سيستم کدينگ

هدف اصلي در سيستم کدينگ ايجاد ساختاري منسجم و معنادار براي ثبت کالا و خصوصيات متنوع آن و انجام گروه بندي مناسب مي باشد.با توجه به اهميت کدينگ محصولات در انواع صنايع مختلف بهره بردار از سيستم و لزوم پشتيباني از انواع سيستمهاي کدينگ، راهکار سازماني سيستم مورد نياز شرکت ها از ماژولي مجزا و تخصصي در اين رابطه پشتيباني مي کند. سیستم کدینگ رسام با توجه به اینکه مشخصه محور است، هر گروهی از کالا می تواند فرمول خاص خود را داشته باشد. و همچنین می توان انواع کدینگ های متفاوت شرکت ها را پشتیبانی کند.

قابليتهاي عمده :

اين نرم افزار با يک  سيستم BPMS يکپارچه گرديده و کاربران در يک محيط کاربري علاوه برنامه ها، کارها و وظايفشان را نيز انجام خواهند داد.
اين نرم افزار به صورت تحت وب و ويندوز مي‌باشد و بر روي تمام مرورگرهاي مطرح،و سيستم عامل ها بدون هيچ تنظيم خاصي قابل بهره‌برداري و استفاده است.
اين نرم افزار داراي گزارشات در حوزه هاي مختلف مي باشد.
امکان مشاهده گردش کار کار و ردگيري آن براي تمامي کاربران آماده مي باشد.
تعريف گروه هاي کالا و نمايش درختي آن
امکان ثبت فرمول کددهي براي هر گروه
کددهي اتوماتيک توسط سيستم براساس ساختار از پيش تعريف شده
امکان ثبت مشخصه ها و برقراري ارتباط آنها به گروه هاي کالا
تعيين نمودن وضعيت اجباري و يا اختياري بودن ثبت مشخصه هاي کالا براي ايجاد کدهاي unique کالا
ثبت کد در هر گروه و تعيين مشخصه هاي مربوطه و اعلام خطا در صورت ايجاد کدهاي تکراري
امکان ثبت اقلام مرتبط براي هر کد کالا ، مانند مشابهات ، نري و مادگي و ...
امکان تعريف انواع کدها نظير کدهاي هزينه اي، اقلام فروختي، ساختني و ...
امکان تعيين محصولات در کدينگ
امکان مشخص نمودن نوع تامين پيش فرض کالا
مديريت واحد هاي اندازه گيري و تبديل واحدها
امکان تعريف واحدهاي اندازه گيري متعدد براي هر کالا
امکان تعيين شرکتهاي سازنده براي هر کد محصول و تعيين MFRCODE هاي آنها
يکپارچگي و نمايش مقادير مهم و مختص هر کد، از سيستمهاي ديگر سيستم مورد نياز شرکت ها مثل موجودي رزرو، موجودي آزاد، سابقه خريد و ...
تنظیم اطلاعات سريال کالاها و کد رهگيري کالاها (Serial No, Lott No)
تعريف مشخصه هاي اجباري و اختياري و تاثير در يکتا بودن براي هر گروه بندي
ايجاد کد در هر گروه بندي با توجه پرکردن مشخصه در هر گروه بندي و جلوگيري از ايجاد کد تکراري با توجه به مشخصه ها
ثبت مستندات مربوط به هرکد قلم
ايجاد بانک اقلام مرتبط مانند نري و مادگي و مشابهات و ....
ثبت اطلاعات سازندگان هر کالا در بانک اطلاعاتي مربوطه
قابليت ثبت اطلاعات انواع بسته بندي مانند حساس به رطوبت و .... با توجه به هر کد
تعريف پايه انواع تامين براي هر کد و مشخص کردن قطعه ، مواد و نيمه ساخته و محصول و .....
تعريف واحد هاي اندازه گيري و تخصيص به هر گروه بندي اقلام

ارتباط با ساير سيستم ها :

مديريت قراردادها : ارسال اطلاعات مشخصه هاي محصول براي ايجاد پيوست فني محصولات قرارداد
انبار(کنترل موجودي و حسابداري انبار) : صدور اطلاعات کدينگ به انبار

دیگر قابلیت های نرم افزار مدیریت منابع رسام

X