به رسام خوش آمدید
رسامرسامرسام
09124884328
info@rasamerp.com
021-91305192
رسامرسامرسام

مهندسی محصول و کدینگ اقلام

مهندسی محصول - کدینگ اقلام

هدف اصلي در سيستم کدينگ ايجاد ساختاري منسجم و معنادار براي ثبت کالا، تجهیزات، قطعات و مواد و  خصوصيات متنوع آن و انجام گروه بندي مناسب مي باشد. با توجه به اهميت کدينگ محصولات و لزوم پشتيباني از انواع روشها و استانداردهای کدینگ، در این ارتباط رسام از ماژولی مجزا و تخصصی استفاده می کند. سیستم کدینگ رسام با توجه به اینکه مشخصه محور است، هر گروهی از کالا می تواند فرمول خاص خود را داشته باشد و همچنین می توان انواع کدینگ های متفاوت شرکت ها را پشتیبانی کند.

قابليتهاي عمده :

امکان ثبت محصولات در کدينگ
امکان ثبت فرمول کددهي براي هر گروه
تعريف گروه هاي کالا و نمايش درختي آن
امکان مشخص نمودن نوع تامين پيش فرض کالا
مديريت واحد هاي اندازه گيري و تبديل واحدها
امکان تعريف واحدهاي اندازه گيري متعدد براي هر کالا
امکان ایجاد کد اقلام به همراه مشخصه های آن ها از طریق فایل اکسل
امکان کددهي اتوماتيک توسط سيستم براساس ساختار از پيش تعريف شده
امکان ثبت اقلام مرتبط براي هر کد کالا ، مانند مشابهات ، نري و مادگي و ...
ثبت اطلاعات سريال کالاها و کد رهگيري کالاها (Serial No, Lott No )
گروه و تعيين مشخصه هاي مربوطه و اعلام خطا در صورت ايجاد کدهاي تکراري
امکان تعریف کدهای مجازی از قبیل کدهای هزینه ای، اقلام فروختنی، ساختنی و ...
قابليت ثبت اطلاعات انواع بسته بندي مانند حساس به رطوبت و .... با توجه به هر کد
امکان تعيين شرکتهاي سازنده براي هر کد محصول و تعيين MFRCODE هاي آنها
امکان مشخص کردن نوع هر کالا از قبیل مواد، قطعه، نیمه ساخته، تجهیز، محصول و ...
ثبت مستندات مربوط به هر کد از قبیل کاتالوگ، عکس و دسترسی به آن از سایر سیستم ها
تعيين نمودن وضعيت اجباري و يا اختياري بودن هر مشخصه براي ايجاد کدهاي unique کالا
ايجاد کد در هر گروه با توجه مشخصه های مرتبط با همان گروه و جلوگيري از ايجاد کد تکراري با توجه به مشخصه ها
يکپارچگي و نمايش اطلاعات مهم و مختص هر کد، از سيستمهاي ديگر مثل موجودي رزرو، موجودي آزاد، سابقه خريد و ...
امکان ثبت مشخصه ها و برقراري ارتباط آنها با گروه هاي کالا(تعريف مشخصه هاي اجباري و اختياري و تاثير در يکتا بودن براي هر گروه بندي)

ارتباط با ساير سيستم ها :

این سیستم و اطلاعات آن در کلیه ماژولهای رسام قابل دست یابی و استفاده می باشد.

دیگر ماژول های نرم افزار مدیریت منابع رسام

X