رسام، نیاز آینده کسب و کار
رسامرسامرسام
سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک ۴۰
info@rasamerp.com
021-88763184
رسامرسامرسام

مدیریت اموال

مدیریت اموال

ثبت، نظارت، کنترل و ردیابی اموال برای حفظ، نگهداری، خروج، جایگزینی، جابه جایی و مدیریت هزینه ها بخشی از الزامات سازمان ها می باشد. ماژول مدیریت اموال رسام، مدیریت دارایی های سازمان و جابه جایی اموال به صورت گردشی و مشاهده گردش یک شماره اموال در در بازه تاریخی را میسر می سازد.

قابليتهاي عمده :

امکان تخصیص شماره اموال
امکان ثبت اموال از سیستم خرید
پشتیبانی از فرآیند واگذاری اموال
قابلیت گزارش گیری از اموال همه ی افراد
کنترل موجودی، ثبت ورود و خروج در انبار
امکان تعریف و ایجاد شماره اموال به همراه قیمت برای اموال و دارایی ها
قابلیت نمایش گردش جابه جایی اموال در بازه های تاریخ مختلف، بر اساس افراد
محاسبه مبلغ بهای تمام شده اموال به صورت خودکار از سیستم حسابداری خرید پس از نرخ گذاری حواله ها

گزارشات :

گزارش اموال فردی
گزارش اموال همه افراد

ارتباط با ساير سيستم ها :

دیگر ماژول های راهکار سازمانی جامع رسام

X