رسام، نیاز آینده کسب و کار
رسامرسامرسام
سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک ۴۰
info@rasamerp.com
021-88763184
رسامرسامرسام

مستندات و دانش سازمانی

مستندات و دانش سازماني

مديريت دانش فرآيندي است که به سازمانها کمک مي‌کند تا اطلاعات و مهارتهاي مهم را که بعنوان حافظه سازماني محسوب مي‌شود و به طور معمول به صورت سازماندهي نشده وجود دارند، شناسايي، انتخاب، سازماندهي و منتشر نمايند.

مدیریت مستندات سازمانی نقش مهمی در کنترل، برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از اسناد و اطلاعات سازمان از لحظه‌ی ایجاد یا دریافت آنها و در مراحل سازماندهی، پردازش، ذخیره‌سازی، بازیابی و توزیع آنها دارد. سیستم های سنتی مستندات باعث ناکارآمدی در تهیه و بهره‌برداری از مستندات سازمانی می‌شود که می تواند منجر به اتلاف زمان و هزینه بسیار و بروز مشکلات و چالش‌های جدید در سازمان شود. با استفاده از سیستم مدیریت مستندات رسام می توان به موقع و با کمترین هزینه و همچنین با رعایت ضوابط امنیتی، اسناد را به افراد مربوطه تحویل داد یا از آنها استفاده کرد.

قابليتهاي عمده :

امکان ثبت گزارش کار بر روی دانش های ثبتی از طریق ارتباط موثر با ماژول کنترل پروژه
اعتبار سنجي دانشها و مستندات سازماني طي يک فرآيند گردشي از پيش تعيين شده
يکپارچگي کامل ماژول مديريت مستندات و دانش سازمانی با ماژول کنترل پروژه
ارتباط همه مستندات در کليه ماژولها مثل قراردادها، تحقيقات و ... با هم
امکان طبقه بندی دانش های ثبتی به محرمانه، فاقد طبقه بندی و...
امکان ایجاد ارتباط بین دانش های ثبتی و سایر موضوعات مرتبط
امکان تعريف کلمات کليدي و واژه نامه ها براي دانش هاي ثبتي
امکان دسته بندي و گروه بندي دانش در سطوح نامحدود
امکان محدودیت دسترسی برای نمایش دانش های ثبتی
امکان ارزیابی و ثبت نمرات بر روی دانش های ثبتی
امکان ثبت نظر سنجی بر روی دانش های ثبتی
پشتیبانی از نسخه های قبلی دانش های ثبتی
تعريف درختواره دانش سازماني

ارتباط با سایر سیستم ها :

دیگر ماژول های راهکار سازمانی جامع رسام

X