رسام، نیاز آینده کسب و کار
رسامرسامرسام
سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک ۴۰
info@rasamerp.com
021-88763184
رسامرسامرسام

مديريت تسهيلات

مدیریت تسهیلات

در اين سيستم انواع تسهيلات اعطايي به افراد سازمان مي تواند بر اساس يک نوع اعتبار سنجي استاندارد در سازمان که برگرفته از پارامترهايي نظير سابقه کاري، ميزان دريافتي، تعدد سابقه دريافت تسهيلات و ضمانت هاي قابل ارائه مي باشد صورت گرفته و محاسبات ريالي و زماني انواع صندوقها و اقساط در هر لحظه قابل نمايش خواهد بود.

قابليتهاي عمده :

اتصال به ماژول خزانه داری
اتصال به ماژول حقوق و دستمزد
امکان تاسيس چند صندوق مجزا در سازمان
محاسبه و نمايش سابقه تسهیلات افراد به ريز وضعيت
ارائه گزارشات داشبوردي به هيئت امناي انواع صندوقها
استانداردسازي فرآيندها و جلوگيري از برخوردهاي سليقه‌اي و موردي
قابليت جداسازي اين ماژول از حقوق و دستمزد و کار بعنوان يک صندوق خودمختار و جداگانه در بين افراد

دیگر ماژول های راهکار سازمانی جامع رسام

X