به رسام خوش آمدید
رسامرسامرسام
09124884328
info@rasamerp.com
021-91305192
رسامرسامرسام

مديريت تسهيلات

تسهيلات و وامها

در اين سيستم انواع تسهيلات اعطايي به افراد سازمان ميتواند بر اساس يک نوع اعتبار سنجي استاندارد در سازمان که برگرفته از پارامترهايي نظير سابقه کاري، ميزان دريافتي، تعدد سابقه دريافت تسهيلات و ضمانت هاي قابل ارائه ميباشد صورت گرفته و محاسبات ريالي و زماني انواع صندوقها و اقساط در هر لحظه قابل نمايش خواهد بود.

قابليتهاي عمده :

اين نرم افزار با يک  سيستم BPMS يکپارچه گرديده و کاربران در يک محيط کاربري علاوه برنامه ها، کارها و وظايفشان را نيز انجام خواهند داد.
اين نرم افزار داراي گزارشات در حوزه هاي مختلف مي باشد.
اين نرم افزار به صورت تحت وب و ويندوز مي‌باشد و بر روي تمام مرورگرهاي مطرح،و سيستم عامل ها بدون هيچ تنظيم خاصي قابل بهره‌برداري و استفاده است.
امکان مشاهده گردش کار کار و ردگيري آن براي تمامي کاربران آماده مي باشد.
اتصال به ماژول حقوق و دستمزد
قابليت جداسازي اين مآژول از حقوق و دستمزد و کار بعنوان يک صندوق خودمختار و جداگانه در بين افراد
امکان تاسيس چند صندوق مجزا در سازمان
ارائه گزارشات داشبوردي به هيئت امناي انواع صندوقها
استانداردسازي فرآيندها و جلوگيري از برخوردهاي سليقه‌اي و موردي
محاسبه و نمايش سابقه افراد به ريز وضعيت.

دیگر قابلیت های نرم افزار مدیریت منابع رسام

X