رسام، نیاز آینده کسب و کار
رسامرسامرسام
سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک ۴۰
info@rasamerp.com
021-88763184
رسامرسامرسام

قراردادهای بازرگانی

قراردادهای بازرگانی

با هرچه بزرگتر شدن سازمانها و و افزايش تعداد قراردادها که خود، انواع الحاقيه ها، متممها و صورت وضعيتها را به همراه دارد، دسته بندي و مديريت قراردادها کاري دشوار و هزينه بر خواهد شد. از انجا که هر قرارداد داراي چرخه خاص خود است و بايد اين چرخه با استراتژي مناسب مديريت شود، بهترين کار استفاده از سيستم مديريت قراردادها مي باشد.

قابلیت های عمده

امکان ثبت اطلاعات کامل یک قرارداد اعم از اطلاعات فاز های اجرایی قرارداد، اطلاعات مربوط به تعهدات کارفرما و پیمانکار، اطلاعات پرداخت قرارداد، اطلاعات دریافتی قرارداد، آموزش، انواع پیوست های قرارداد، خدمات پس از فروش و گارانتی
پوشش انواع قراردادهاي فروش، پيمانکاري و پيمانسپاري و ...
کنترل نقدینگی قرارداد
ارتباط قرارداد با سپرده ها
امکان ثبت متمم یک قرارداد
ارتباط قرارداد با ضمانت نامه ها
امکان تعريف انواع الحاقيه قرارداد
امکان ثبت قرارداد از پیش فاکتور فروش
امکان ثبت قرارداد خرید از طریق پرونده خرید
تامين اعتبار و کنترل اجراي قرارداد از منظر اعتبار
امکان پيگيري هاي مالي و کنترل مدت زمان قرارداد
امکان برنامه ریزی دریافتی ها قرارداد از طریق آنالیز هزینه
نمایش هشدارهای مربوط به مانده های منفی قرارداد و برنامه ها
ثبت قرارداد بصورت گردشي از مرحله پيش نويس تا پايان مراحل قرارداد
امکان ثبت اتوماتیک دریافتی های قرارداد از طریق سیستم خزانه داری
امکان ثبت دوره های آموزشی برگزار شده به عنوان عملکرد آموزش قرارداد
داشبورد مالی قرارداد (با توجه به عملکرد کارفرما و پیمانکار و تعهدات هر کدام )
برنامه ريزي اجراي قرارداد (تضمين ها، پرداخت پيش پرداخت، تاريخ هاي تحويل)
امکان گزارش گیری از وضعیت قرارداد ها ( عملکرد های پرداخت نشده - تعهدات عملکرد نشده)
امکان تعريف انواع قراداد به صورت ساختاردرختي و تعيين دسترسي ها و پارامترهاي مرتبط با نوع قرارداد عادي و غيره
مدیریت ارتباط سیستم قرارداد با سایر ماژول ها به صورت تعریف انواع وضعیت قرارداد ( مختومه، فسخ شده، جاری و...) و کنترل براساس وضعیت قرارداد در سیستم های خرید و فروش و...

گزارشات

گزارش های متنوع و مختلف با انواع شاخصه ها  و امکان شخصی سازی گزارش ها و ذخیره سازی آنها از جمله

گزارش زمانبندي تحويل قرارداد (برنامه فروش ساليانه)
گزارش وضعيت پرداختي و وضعیت عملکردی قراردادها
گزارش وضعیت نقدینگی قرارداد
گزارش گارانتي هاي قراردادها
گزارش جزييات قرارداد ها
مراحل پرداخت قراردادها
گزارش آموزش قراردادها

ارتباط با ساير سيستم ها :

دیگر ماژول های راهکار سازمانی جامع رسام

X