رسام، نیاز آینده کسب و کار
رسامرسامرسام
سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک ۴۰
info@rasamerp.com
021-88763184
رسامرسامرسام

درخت محصول و درخت عملیات

درخت محصول و درخت عملیات

يکي از اجزاي اصلي راهکارهاي نوين مديريت موجوديها و توليد در سازمانها نرم افزار درخت محصول مي باشد که جايگاه پايه اي در محاسبات بعدي سيستم دارد. درخت محصول معمولا بصورت يک چارت درختي نمايش داده مي شود که در ابتداي آن محصول نهايي و در انتهاي آن اجزا و مواد اوليه براي ساخت را نمايش مي دهد. دسترسي داشتن به يک ليست صحيح درخت محصول موجب کاهش مشکلات و سردرگمي ها در زمان تامین و توليد و جابجايي قطعه اي در محصولات مي شود.

مي توان از درخت عمليات و درخت هزينه استاندارد نيز بعنوان دو موجوديت پايه اي در ظرفيت سنجي، حسابداري صنعتي و …. نام برد. درخت عمليات معرف ترتیب عملیات، نحوه ساخت محصول نهايي، ايستگاه هاي کاري، زمان هاي انجام کار، ماشين آلات و ابزار مورد نياز مي باشد. تعريف ظرفيت هاي منابع توليد، از نيروي انساني مورد نياز گرفته تا مواد اوليه ، ماشين آلات و ساير تجهيزات توليد به عنوان مبنايي براي برنامه ريزي دقيق ظرفيت هاي توليد مي باشد و از اهميت بسزايي برخوردار است.

درخت عمليات يا به عبارت ديگر روش ساخت ، گام هايي را تعريف مي کند که براي توليد يک محصول مي بايست طي شود. هر مسير توليد در ساده ترين حالت، ممکن است از يک يا چند عمليات ( و حتي تکرار عمليات) تشکيل شده باشد. با تعريف مسيرهاي توليد و عمليات براي ساخت محصول نهايي مي توانيد به راحتي محاسبات برنامه ريزي ظرفيت را انجام داد.

با کمک درخت هزينه استاندارد مي توان به راحتي هزينه ساخت و توليد محصولات را به دست آورد. زمانيکه دستمزدهاي مربوط به ساخت و توليد محصولات مشخص باشد و نيز قيمت خريد مواد و قطعات تشکيل دهنده محصول را داشته باشيم هزينه استاندارد ساخت و توليد محصول مي تواند خروجي کار باشد.

قابليتهاي عمده نرم افزار درخت محصول :

تعيين متولي توليد
قفل و باز کردن درخت محصول
محاسبه قيمت استاندارد محصول
امکان تعريف ايستگاه هاي کاري
تعريف عمليات هاي مختلف توليد
امکان تعيين ظرفيت براي ايستگاه هاي کاري
امکان ثبت متولي تامين در هر کد از درخت محصول
امکان تغيير کد دسته جمعي در درخت يک محصول
امکان ثبت مشابهات در هر Node از درخت محصول
امکان تعيين مارکاژ در هر Node از درخت محصول
امکان مشاهده ضرايب مصرف کالاها در يک واحد محصول
امکان رديابي محل استفاده کالاي خاص در محصولات مختلف
امکان تعريف اپراتورهای مختلف و تعيين هزينه اپراتورها در سال
امکان تعريف عمليات هاي قابل انجام براي توليد و ساخت محصولات
امکان تغيير نوع تامين پيش فرض کدينگ در هر Node از درخت محصول
ثبت درخت عمليات با توجه به سايت توليد کننده و عمليات و اپراتور مربوطه
امکان ایجاد درخت محصول از طریق فایل اکسل و ایجاد همزمان کد پدر و فرزند
امکان هزينه يابي محصولات براساس مواد مصرفي و پروسه توليد به صورت درختي
تعيين شرکت سازنده و MFRCODE پيش فرض در هر Node از درخت محصول
نامحدود بودن تعريف سطوح درخت محصول، درخت عمليات و درخت هزينه استاندارد
ثبت، حذف و جايگزين کردن مشابهات براي هر Node از درخت محصول در يک پروژه خاص
امکان کپي ساختار کامل محصول در محصولاتي که از زيرمجموعه هاي يکسان برخوردار هستند
مشخص کردن مدت زمان تامین و تعداد بچ و سایت پیش فرض برای اقلام خریدنی و تولیدی
امکان طراحي و تغيير ساختار محصول در زمان واقعي بدون تاثيرگذاري در فرآيند در حال توليد در محيط کاملا آزمايشي

گزارشات :

گزارش کل مشابهات
گزارش لیست تجمیعی اقلام
گزارش لیست درخت محصول
گزارش تغییرات درخت محصول
گزارش پارت ليست درخت محصول
جستجوي پارامتريک کالا در محصول
اطلاعات درخت محصول با موجودي و مارکاژ
گزارش درخت محصولات (پدرهای مطلق،همه پدرها)

ارتباط نرم افزار درخت محصول با ساير سيستم ها :

درخت محصول | درخت محصول مهندسی | درخت محصول چیست | درخت محصولات

نرم‌افزار درخت محصول/عملیات چیست؟

درخت محصول یک ابزار بصری است که به مدیران محصول و تیم‌ها کمک ‌می‌کند تا ویژگی‌ها و عملکردهای محصولات خود را سازماندهی، اولویت‌بندی و مدیریت کنند.

سیستم درخت محصول روشی است که در توسعه محصول و مدیریت پروژه برای سازماندهی اجزای فرعی، نیمه ساخته‌ها و مواد و قطعات یک محصول استفاده ‌می‌شود. یک نمایش سلسله مراتبی از ساختار محصول است که معمولاً در یک نمودار درخت مانند، نمایش داده ‌می‌شود.

در سیستم درخت محصول، گره سطح بالا محصول یا سیستم نهایی را نشان می‌دهد، در حالی که سطوح بعدی زیر مجموعه‌ها، اجزا و قطعات اصلی محصول را نشان می‌دهند. هر سطح از درخت به سطوح فرعی کوچک‌تر تقسیم می‌شود و یک تفکیک دقیق از کل ساختار محصول ایجاد می‌کند.

آخرین بند هر سطح مواد و قطعاتی هستند که خریداری ‌می‌شوند.

سیستم درخت محصول به تجسم روابط بین اجزای مختلف و ساختار سلسله مراتبی آنها کمک ‌می‌کند. همچنین با ارائه درک روشنی از وابستگی‌ها و تعاملات بین بخش‌های مختلف محصول، به مدیریت فرآیندهای طراحی، ساخت و مونتاژ کمک ‌می‌کند.

با استفاده از سیستم درخت محصول، سازمان‌ها می‌توانند به طور موثر توسعه و تولید محصولات پیچیده را برنامه‌ریزی، پیگیری و مدیریت کنند، از تخصیص کارآمد منابع، برآورد دقیق هزینه و هماهنگی مؤثر پروژه اطمینان حاصل کنند.

درخت محصول | درخت محصول مهندسی | درخت محصول چیست | درخت محصولات

سیستم درخت محصول/عملیات در سازمان‌های تولیدی و خدماتی به روش‌های مختلفی کاربرد پیدا ‌می‌کند:

  • طراحی و توسعه محصول: سیستم درخت محصول به سازماندهی و ساختاربندی اجزا اصلی و فرعی یک محصول در مرحله طراحی و توسعه کمک ‌می‌کند. این به طراحان و مهندسان محصول اجازه ‌می‌دهد تا محصول را به بخش‌های قابل مدیریت تقسیم کنند و فعالیت‌های طراحی، نمونه سازی و تست را تسهیل کنند.
  • فهرست مواد (BOM): سیستم درخت محصول به عنوان پایه ای برای ایجاد و مدیریت BOM عمل ‌می‌کند، که یک سند مهم است که تمام اجزا، مواد و مقادیر مورد نیاز برای تولید محصول را فهرست ‌می‌کند. ساختار درختی در شناسایی و ردیابی دقیق قطعات مورد نیاز برای تولید بسیار تاثیرگذار است و مدیریت موجودی کارآمد را ممکن ‌می‌سازد.
  • برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تولید: ساختار سلسله مراتبی سیستم درخت محصول در برنامه‌ریزی و زمان‌بندی فعالیت‌های تولید نقش بسیار مهمی دارد. درک روشنی از روابط و وابستگی‌های بین اجزای مختلف فراهم می‌کند و به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا توالی بهینه عملیات را تعیین کنند، منابع را به طور موثر تخصیص دهند و زمان‌بندی تولید را تخمین بزنند.
  • برآورد هزینه: سیستم درخت محصول با ارائه تفکیک کامل از تما‌می‌اجزا محصول به تخمین هزینه تولید کمک ‌می‌کند. این سازمان‌ها را قادر ‌می‌سازد تا هزینه‌ها را به هر قسمت اختصاص دهند، هزینه کل تولید را به طور دقیق محاسبه کنند و در مورد قیمت‌گذاری، سودآوری و بهینه سازی هزینه‌ها تصمیمات آگاهانه بگیرند.
  • کنترل کیفیت و قابلیت ردیابی: سیستم درخت محصول به کنترل کیفیت و قابلیت ردیابی در طول فرآیند تولید کمک ‌می‌کند. با نگاشت هر جزء به سطح متناظر آن در درخت، سازمان‌ها ‌می‌توانند مبدأ، مشخصات و الزامات تست هر بخش را ردیابی کنند و از مطابقت با استانداردها و مقررات کیفیت اطمینان حاصل کنند.
  • ساخت و مونتاژ: سیستم درخت محصول به تولید و مونتاژ کارآمد محصول کمک ‌می‌کند. نمایش تصویری از توالی مونتاژ را ارائه ‌می‌دهد، کارکنان تولید را در تهیه دستورالعمل تولید راهنمایی ‌می‌کند و هماهنگی بین تیم‌های مختلف درگیر در تولید را تسهیل ‌می‌کند.

نرم‌افزار درخت محصول با سازمان‌دهی اطلاعات، ساده‌سازی ارتباطات، بهینه‌سازی تخصیص منابع، بهبود برنامه‌ریزی و زمان‌بندی، امکان به‌روزرسانی آنی و تسهیل تصمیم‌گیری آگاهانه در طول فرآیندهای توسعه و تولید محصول، بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

به طور کلی، کاربرد سیستم درخت محصول در سازمان‌های تولیدی، کارایی، دقت و هماهنگی را در طول چرخه عمر توسعه و تولید محصول افزایش ‌می‌دهد. نرم افزار درخت محصول ابزار قدرتمندی است که در صنایع مختلف برای سازماندهی، مدیریت و تجسم ساختار سلسله مراتبی یک محصول استفاده می‌شود. این سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا محصولات پیچیده را به اجزای کوچکتر و اجزای فرعی تقسیم کنند و نمایشی دقیق و ساختاریافته از ترکیب محصول ایجاد کنند. با نرم‌افزار درخت محصول، تیم‌ها به راحتی می‌توانند روابط بین بخش‌های مختلف را ردیابی و مدیریت کنند، فعالیت‌های تولید را برنامه‌ریزی کنند، هزینه‌ها را تخمین بزنند و از تخصیص کارآمد منابع اطمینان حاصل کنند. این نرم افزار فرآیندهای توسعه و تولید محصول را ساده می‌کند، بهره‌وری، دقت و هماهنگی را در سازمان ها بهبود می بخشد.

دیگر ماژول های راهکار سازمانی جامع رسام

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
X