به رسام خوش آمدید
رسامرسامرسام
09124884328
info@rasamerp.com
021-91305192
رسامرسامرسام

بازرگاني

سيستم بازرگاني داخلي و خارجي

تامين به موقع و باکيفيت اقلام و خدمات موردنياز سازمانها از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. هدف سيستم تدارکات ، بهينه سازي، ثبت و تسهيل فرايندهاي خريد و از طرفي ديگر بهينه سازي مقدار و قيمت تهيه مواد اوليه بخصوص در هنگام وجود محصولات و اقلام متنوع مي باشد.چابکي و هماهنگي اين حوزه با ديگر بخشهاي سازمان ، کمک شاياني به افزايش سرعت و کيفيت ، تحويل به موقع سفارشات برنامه توليد و انجام درست کارها مي نمايد.

سیستم تدارکات در راستای مکانیزه نمودن فرآیند خرید و تدارکات از درخواست کالا تا خرید و دریافت و تحویل کالا و ارسال به انبار و صدور سند حسابداری طراحی شده است.

قابليتهاي عمده :

اين نرم افزار با يک  سيستم BPMS يکپارچه گرديده و کاربران در يک محيط کاربري علاوه برنامه ها، کارها و وظايفشان را نيز انجام خواهند داد.
با توجه به قابلیت BPMS امکان ایجاد فرآیند خرید با توجه به نیاز شرکت وجود دارد مانند فرآیند خرید جهت فروش، فرآیند خرید قطعات الکترونیک و قطعات مکانیکی
اين نرم افزار به صورت تحت وب و ويندوز مي‌باشد و بر روي تمام مرورگرهاي مطرح،و سيستم عامل ها بدون هيچ تنظيم خاصي قابل بهره‌برداري و استفاده است.
اين نرم افزار داراي گزارشات در حوزه هاي مختلف مي باشد.
امکان مشاهده گردش کار کار و ردگيري آن براي تمامي کاربران آماده مي باشد.
دريافت، بايگاني، ارجاع و ارسال سفارشات به صورت الکترونيکي
ثبت درخواست خريد براساس درخواست کالا
تجميع درخواست هاي خريد کالا
محاسبه و کنترل سفارش در راه
اتصال سيستم به سيستمهاي ديگر مثل درخت محصول و برنامه و بودجه و برنامه توليد
امکان کنترل تعدادي و بودجه اي هرکدام از اقلام درخواستي
امکان تعريف چند واحد مختلف بازرگاني جهت انجام امور مختلف
اشراف کامل سفارش دهنده بر مسير سفارش بصورت آنلاين
مديريت قيمت اقلام
مشخص نمودن ميزان مانده حساب تامين کنندگان براساس سفارشهاي خريد ، دستورهاي پرداخت وجه و قبضهاي پرداخت ثبت شده در سيستم
محاسبه قيمت نهايي خريد با روش هاي قيمت گذاري و تسهيم سربارها
امکان تجميع درخواست هاي خريد صادر شده در يک پرونده خريد
يکپارچه بودن اطلاعات با بخش توليد و دريافت اطلاعات درخواست خريد از سيستم توليد و تخصيص کالا براي برنامه توليدي
قابليت تفکيک اتوماتيک درخواستها به انواع جزئي و متوسط و عمده و همچنين تفکيک آنها به خريدهاي استعلامي ، مناقصه محدود ، مناقصه عمومي و ترک تشريفات و کميسيون خريد
امکان درج اطلاعات قرارداد برروي سفارش خريد
امکان بررسي اطلاعات اعتبار برروي سفارش خريد
امکان ثبت فاکتور خريد و فاکتور برگشت از خريد کالا و خدمات
امکان صدور دستور پرداخت وجه براساس سفارش خريد و فاکتور خريد
بررسي ارزيابي و رتبه بندي تامين کنندگان براساس شاخص هاي موردنظر
ايجاد ليست سياه تامين کنندگان ، جهت کنترل و جلوگيري از سفارش به آنها
امکان گروه بندي ارائه کنندگان کالا و خدمات
تحويل کالا به انبار ، مراکز هزينه و يا پروژه ها
قابليت محاسبه ماليات بر ارزش افزوده و ماليات تکليفي بصورت اتوماتيک براساس ضرايب اعلام شده
قابليت صدور سند حسابداري براي فاکتورهاي خريد
ارسال اسناد انبار جهت انجام عمليات حسابداري پس از قطعي سازي اسناد

نمونه پیاده سازی شده فرآیند ها

(با توجه به نیاز هر شرکت، می تواند شخصی سازی شود)

گزارشات :

گزارش اقلام درخواست خريد
گزارش اقلام درخواست خريد به ريز وضعيت
گزارش اقلام فاکتور شده
گزارش اقلام اعلاميه ورود
برنامه هفته جاري گروه هاي خريد
آخرين وضعيت سفارشات
تاخير اقدامات سفارشات
درخواست هاي سفارش نشده
هزينه هاي سفارشات
اقلام رسيد شده
مانده اقلام خريداري شده
مانده اسناد درخواست ، سفارش ، بارنامه و...
رهگيري يک چرخه خريد از درخواست خريد تا رسيد قطعي در انبار
مقايسه حول محورهاي تامين کنندگان ، تغييرات قيمت براساس زمان ، ميزان خريد براساس مصرف
آخرين وضعيت قراردادهاي خريد
کنترل مانده فاکتورهاي خريد
سوابق خريد يک کالاو قيمت آن
کنترل برگ ارسال کالا(تعدادي)

ارتباط با ساير سيستم ها :

اعتبارات : ارسال درخواست تعهد بر اساس درخواست هاي خريد مصوب
مديريت قراردادها و کنترل عملکرد پيمانکاران : ارسال اطلاعات مورد سفارشاتي که منجر به قرارداد شده است
انبار(کنترل موجودي و حسابداري انبار) : قيمت دار کردن رسيد خريد به دو روش برآوردي و قطعي ، دريافت و ارسال اسناد انبار و خريد شامل درخواست خريد ، سفارش خريد ، بارنامه ،رسيد موقت ، برگشت از خريد و ...
حسابداري مالي و کنترل بودجه : صدور و ارسال سند مالي خريد
مديريت وجوه نقد (خزانه داري) : صدور درخواست ( دستور ) پرداخت براساس اطلاعات ريالي ارسالي
سيستم دارايي ثابت : اقلام خريداري شده براي سازمان در سيستم دارايي ثابت ثبت و مديريت مي شود
سيستم کنترل کيفيت : جهت اطمينان از سالم بودن کالاي خريداري شده از طريق سيستم کنترل کيفيت مورد بررسي قرار مي گيرد
اتوماسیون اداری : از طریق درخواست بازرگانی می توان نامه ای را به گردش درآورد که فرمت آن بر اساس درخواست کالا پر شده است، نامه های یک درخواست کالا را می توان به صورت جداگانه دید.

دیگر قابلیت های نرم افزار مدیریت منابع رسام

X