رسام، نیاز آینده کسب و کار
رسامرسامرسام
سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک ۴۰
info@rasamerp.com
021-88763184
رسامرسامرسام

مدیریت کنترل کیفیت

مدیریت کنترل کیفیت

ماژول مديريت کيفيت يکي از ماژول‌‌‌‌هاي مهم و پرکاربرد در رسام مي‌‌‌‌باشد که کليه فعاليت‌‌‌‌هاي حوزه مديريت کيفيت مانند کيفيت مواد ورودي، کيفيت در حين توليد، کيفيت پس از توليد، کيفيت در توزيع و فروش و… را  بصورت دقيق و يکپارچه پوشش مي‌‌‌‌دهد.

براي اطمينان از اينکه خروجي توليد طبق استانداردهاي پيش بيني شده پيش رفته است، باید آزمون هايي برروي اقلام توليدي يا بخشي از اقلام به عنوان نمونه انجام گيرد. در صورتيکه محصولات از اين آزمون هاي کيفي با موفقيت عبور کنند، مديران مي توانند با خاطري آسوده محصولات خود را براي فروش ارائه نمايند. بدين منظور از ماژول کنترل کيفيت براي مديريت موارد و آزمون هاي کيفي برروي محصولات استفاده مي شود. همچنين  بررسي مشکلات مربوط به توليد و کيفيت محصول به بهينه نمودن و بالاتر بردن سطح کيفيت توليد کمک شاياني مي نمايد.

قابليتهاي عمده :

مديريت مميزي
هزينه‌‌‌‌هاي کيفيت
مديريت کيفيت در انبار
مديريت کيفيت در توليد
کنترل مدت زمان فرآیند ها
تعریف انواع آزمون های کیفی
تجزيه و تحليل عوامل شکست
مديريت کيفيت در فرايند تأمين
ارزيابي تأمين کنندگان و پيمانکاران
بازرسي کيفي تجهيزات و کاليبراسيون
مديريت کيفيت در فرايند توزيع و فروش
مديريت عدم انطباق‌‌‌‌ها در تمام حوزه هاي فوق
امکان ردیابی کیفی هر سریال به صورت درختی
تعريف برنامه بازرسي (Inspection plan)
تعریف انواع آزمون های کیفی بر روی نام پایه کدینگ اقلام
امکان تعریف ایستگاه های بازرسی و آزمون های تعریف شده بروی آن

گزارشات

  • گزارش نتایج کنترل کیفیت
  • گزارش کنترل فرایندها از لحاظ مدت زمان فرایند به صورت جزئی و کلی(زمان قابل انتظار-حداکثر و حداقل زمان -میانگین مدت زمان انجام آزمون- انحراف از زمان مورد انتظار و…)

ارتباط با سایر سیستم ها

دیگر ماژول های راهکار سازمانی جامع رسام

X