به رسام خوش آمدید
رسامرسامرسام
09124884328
info@rasamerp.com
021-91305192
رسامرسامرسام

کنترل کيفيت

کنترل کیفیت

ماژول مديريت کيفيت يکي از ماژول‌‌‌‌هاي مهم و پر کاربرد در راهکار سازماني مديريت منابع سيستم مورد نياز شرکت ها مي‌‌‌‌باشد که کليه فعاليت‌‌‌‌هاي حوزه مديريت کيفيت مانند کيفيت مواد ورودي، کيفيت در حين توليد، کيفيت پس از توليد، کيفيت در توزيع و فروش و….. را بصورت دقيق و يکپارچه پوشش مي‌‌‌‌دهد.

براي اطمينان از اينکه خروجي توليد طبق استانداردهاي پيش بيني شده پيش رفته است ، نياز است ، آزمون هايي برروي اقلام توليدي يا بخشي از اقلام به عنوان نمونه انجام گيرد .در صورتيکه محصولات از اين آزمون هاي کيفي با موفقيت عبور کنند ، مديران مي توانند با خاطري آسوده محصولات خود را براي فروش ارائه نمايند؛ بدين منظور از ماژول کنترل کيفيت براي مديريت موارد وآزمون هاي کيفي برروي محصولات استفاده مي شود.همچنين  بررسي مشکلات مربوط به توليد و کيفيت محصول به بهينه نمودن و بالاتر بردن سطح کيفيت توليد کمک شاياني مي نمايد.

قابليتهاي عمده :

اين نرم افزار با يک  سيستم BPMS يکپارچه گرديده و کاربران در يک محيط کاربري علاوه برنامه ها، کارها و وظايفشان را نيز انجام خواهند داد.
اين نرم افزار به صورت تحت وب و ويندوز مي‌باشد و بر روي تمام مرورگرهاي مطرح،و سيستم عامل ها بدون هيچ تنظيم خاصي قابل بهره‌برداري و استفاده است.
اين نرم افزار داراي گزارشات در حوزه هاي مختلف مي باشد.
امکان مشاهده گردش کار کار و ردگيري آن براي تمامي کاربران آماده مي باشد.
تعريف برنامه بازرسي (Inspection plan)
مديريت کيفيت در فرايند تأمين
مديريت کيفيت در انبار
مديريت کيفيت در توليد
مديريت کيفيت در فرايند توزيع و فروش
بازرسي کيفي تجهيزات و کاليبراسيون
مديريت عدم انطباق‌‌‌‌ها در تمام حوزه هاي فوق
مديريت مميزي
تجزيه و تحليل عوامل شکست
هزينه‌‌‌‌هاي کيفيت
ارزيابي تأمين کنندگان و پيمانکاران
کنترل مدت زمان فرآیند ها

دیگر قابلیت های نرم افزار مدیریت منابع رسام

X