به رسام خوش آمدید
رسامرسامرسام
09124884328
info@rasamerp.com
021-91305192
رسامرسامرسام

داشبورد مدیریتی

داشبورد مدیریتی

داشبورد مدیریتی مجموعه­ ای از اطلاعاتی که برای تصمیم­ گیری یک مدیر اهمیت دارد را در نمودارهای مختلف نمایش می­‌دهد. به داشبورد مدیریتی، داشبورد استراتژیک نیز می­‌گویند. در این داشبوردها از اطلاعات به لحظه‌ (real-time data) استفاده می‌شود. مدیران به وسیله داشبورد مدیریتی، تصویر کلی از سازمان خود خواهند داشت که آن ها را قادر می‌سازد تا از فرصت ها استفاده کنند و قسمتهایی از کسب و کار را که نیاز به بهبود دارد، شناسایی کنند. داشبورد مدیریتی به عنوان خروجی سیستم هوش تجاری در نظر گرفته می‌شود.

قابليتهاي عمده :

کنترل تولید و خطوط تولید
کنترل برنامه فروش و بودجه ریزی و پیش بینی منابع و مصارف
امکان مدیریت و کنترل نقدینگی برنامه ها، کالا برنامه ها و سرفصل هزینه ها به تفکیک ماه
داشبورد سبد محصولات، نمایش اطلاعات درخت محصول، وضعیت تامین، مشخصات کالا، تصاویر و ..
امکان کنترل وضعیت برنامه ها از لحاظ فرآیند تامین و مدت زمان تامین سفارشات و ارزیابی تامین کنندگان
بررسی عملکرد شرکت و پرسنل جهت تقویت ارتباطات درون سازمانی و استفاده در جلسات ارزیابی سازمانی
گزارش مدیریتی جهت کنترل حقوق و دستمزد پرسنل به تفکیک ماه، سال، شغل، چارت و عملکرد و المان های حقوقی مانند اضافه کار، غیبت و ...
کنترل فرآیند فروش و مدت زمان فروش، رضایت مشتریان، فروش به تفکیک مشتری، ماه، فصل، سال، کالا به تعداد و به مبلغ ریالی و ارزی
داشبورد مدیریتی از قراردادهای های فروش و خرید جهت بررسی وضعیت مالی آن ها و وضعیت عملکرد سازمان و مشتری
امکان توسعه داشبوردهای جدید و کاربردی به درخواست سازمانهای کاربر سیستم

ارتباط با سایر سیستم ها :

دیگر قابلیت های نرم افزار مدیریت منابع رسام

X