رسام، نیاز آینده کسب و کار
رسامرسامرسام
سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک ۴۰
info@rasamerp.com
021-88763184
رسامرسامرسام

خزانه داری

خزانه داری

يکي از مسائل مهمي که مديران سازمان ها با آن مواجه هستند تامين نقدينگي و داشتن دارايي هاي با قدرت نقدشوندگي بالا مي باشد.

سيستم خزانه داري، امکانات و شرايط لازم جهت مديريت و نظارت بر جريان نقدينگي در سطح سازمان، بهبود و انعطاف پذيري سازمان جهت توسعه کسب و کار موجود و انطباق سريع با نيازهاي مشتريان براي ارائه محصولات و خدمات جديد را فراهم مي سازد.

نقدینگی

از مهمترين موارد کنترلي يک سازمان، مديريت و بررسي مداوم نقدينگي شرکت است. با کمک سيستم نقدينگي مي توان مديريت اين موضوع را به راحتي در اختيار گرفت. با کمک سيستم دريافت وجه کليه دريافتي هايي که وارد سازمان مي شوند، ثبت مي گردد؛ از طرفي با سيستم درخواست وجه مي توان مديريت پرداختي هاي وجوه نقد را در دست گرفت. لذا اختلاف بين دريافت ها و پرداخت هاي صورت گرفته ما را به عدد نقدينگي شرکت مي رساند. همين موضوع در ارتباط با بررسي نقدينگي هر قرارداد نيز حاکم است با اين تفاوت که گاهي ممکن است از نقدينگي موجود در يک قرارداد براي قرارداد ديگر هزينه شود، با درنظر گرفتن يا عدم احتساب جابجايي به صورتي که ديده مي شود عدد نقدينگي قرارداد نيز محاسبه مي گردد.

اعتبار مشتری

مشتريان نقطه هدف هر شرکتي هستند که محصول يا خدماتي را ارائه مي دهند. اما نياز است هر مشتري براي دريافت اين خدمات يا محصولات، اعتباري نزد شرکت يا سازمان توليدي داشته باشد، تا تضميني براي دريافت هزينه خدماتي که به او داده مي شود، وجود داشته باشد. اين اعتبار ممکن است بصورت مبالغ پرداختی که مشتري در اختيار سازمان قرارداده است باشد که تحت عنوان «مانده اعتبار» بيان مي شود و يا اينکه پيش بيني شود در آینده هزینه محصولات و خدمات را به سازمان پرداخت خواهد کرد که تحت عنوان «پيش بيني اعتبار» خوانده مي شود و يا اينکه مديرعامل يا هيئت مديره سازمان طبق دستوري تضمين دريافت هزينه از مشتري را به عهده بگيرند که تحت عنوان «دستور مديرعامل» مي باشد.در هر صورت هدف اصلي ، تضمين تامين هزينه خدمات و محصولات و برنامه ريزي مشخص براي دريافت نقدينگي مي باشد.

قابليتهاي عمده :

امکان جابجايي وجه بين منابع نقدينگي
امکان گزارش از مغایرت حساب های بانکی
امکان درخواست و دریافت وجه به صورت تنخواه
امکان ثبت سند حسابداری دریافت ها و پرداخت ها
امکان ثبت دریافت و پرداخت ها از طریق فایل اکسل
کنترل های مختلف مانده نقدینگی با قرارداد و برنامه ها
مدیریت چک های مدت دار و گزارشات مربوط به مانده نقدینگی چک
امکان ثبت درخواست وجه با توجه به پرونده و یا اعلامیه ورودی بازرگانی
امکان ثبت سند حسابداری اسناد دریافتنی و پرداختنی(چک های مدت دار)
مشخص شدن گردش نقدينگي بين برنامه ها و سر فصل ها و کالا برنامه ها
پشتیبانی از تعریف انواع حساب های بانکی و صندوق ها به صورت ریالی و ارزی
مدیریت و کنترل نقدینگی به ازاي برنامه ها و کالا برنامه ها و سر فصل هزینه های مختلف
امکان ثبت دریافت و پرداختی قرارداد ها به عنوان عملکرد از طریق اسناد دریافت و پرداخت وجه
ثبت و کنترل انواع اسناد دريافت و پرداخت متشکل از انواع وجه(وجه نقد، حواله نقدي، چک روز، چک مدت دار و اعتباری ...)
امکان گزارش جامع از وضعیت مالی قراردادها، کالا قراردادها، برنامه فروش، کالا برنامه فروش، برنامه تولید، پیش فاکتور فروش ، فاکتور فروش
امکان گزارش گیری نقدینگی از دریافت های وجه و پرداخت های وجه و مانده تعهدات، جابه جایی نقدینگی، آنالیز سرفصل هزینه

گزارشات :

گزارش دريافت هاي وجه
گزارش پرداخت هاي وجه
گزارش مانده نقدينگي هر صنعت
گزارش وضعیت مالی تنخواه گردان
گزارش دستور پرداخت هاي در راه
گزارش جمع دريافتي و پرداختي هاي سال به تفکيک ماه
گزارش مانده نقدينگي هر قرارداد و برنامه (مانده نقدينگي هر پروژه)
گزارش صورت گردش نقدينگي هر برنامه و جابجايي هاي نقدينگي
صورت گردش وجوه نقد به روش مستقيم
گزارش اطلاعات دستور پرداخت ارزي
گزارش ريز جابجايي نقدينگي
گزارش مانده نقدينگي کل
گزارش مانده تعهدات

ارتباط با ساير سيستم ها :

دیگر ماژول های راهکار سازمانی جامع رسام

X