مدیریت نقدینگی (خزانه داری)

خزانه داري و نقدينگي

يکي از مسائل مهمي که مديران سازمان ها با آن مواجه هستند تامين نقدينگي و داشتن دارايي هاي با قدرت نقدشوندگي بالا مي باشد.

سيستم خزانه داري ، امکانات و شرايط لازم جهت مديريت و نظارت بر جريان نقدينگي در سطح سازمان ، بهبود انعطاف پذيري سازمان جهت توسعه کسب و کار موجود و انطباق سريع با نيازهاي مشتريان براي ارائه محصولات و خدمات جديد را فراهم مي سازد.

قابليتهاي عمده :

اين نرم افزار با يک  سيستم BPMS يکپارچه گرديده و کاربران در يک محيط کاربري علاوه برنامه ها، کارها و وظايفشان را نيز انجام خواهند داد.
اين نرم افزار به صورت تحت وب و ويندوز مي‌باشد و بر روي تمام مرورگرهاي مطرح،و سيستم عامل ها بدون هيچ تنظيم خاصي قابل بهره‌برداري و استفاده است.
اين نرم افزار داراي گزارشات در حوزه هاي مختلف مي باشد.
امکان مشاهده گردش کار کار و ردگيري آن براي تمامي کاربران آماده مي باشد.
ثبت و کنترل انواع اسناد دريافت و پرداخت متشکل از انواع وجه(وجه نقد – حواله نقدي – چک روز – چک مدت دار و ...)
امکان جابجايي وجه بين منابع نقدينگي
مشخص شدن نقدينگي به ازاي برنامه ها
مشخص شدن گردش نقدينگي بين برنامه ها
مشخص شدن مانده نقدينگي برنامه با در نظر گرفتن جابجايي و بدون جابجايي

گزارشات :

گزارش دريافت هاي وجه
گزارش پرداخت هاي وجه
گزارش جمع دريافتي و پرداختي هاي سال به تفکيک ماه
گزارش ريز جابجايي نقدينگي
گزارش اطلاعات دستور پرداخت ارزي
گزارش دستور پرداخت هاي در راه
گزارش مانده تعهدات
نقدينگي روزانه
منابع و مصارف
صورت گردش وجوه نقد به روش مستقیم
گزارش مانده نقدينگي کل
گزارش مانده نقدينگي هر صنعت
گزارش مانده نقدينگي هر قرارداد و برنامه (مانده نقدينگي هر پروژه)
گزارش صورت گردش نقدينگي هر برنامه و جابجايي هاي نقدينگي

نقدينگي

از مهمترين موارد کنترلي يک سازمان ، مديريت و بررسي مداوم نقدينگي شرکت است. با کمک سيستم نقدينگي مي توان مديريت اين موضوع را به راحتي در اختيار گرفت.با کمک سيستم دريافت وجه کليه دريافتي هايي که وارد سازمان مي شوند ، ثبت مي گردد ؛ از طرفي با سيستم درخواست وجه مي توان مديريت پرداختي هاي وجوه نقد را در دست گرفت.لذا اختلاف بين دريافت ها و پرداخت هاي صورت گرفته ما را به عدد نقدينگي شرکت مي رساند.همين موضوع در ارتباط با بررسي نقدينگي هر قرارداد نيز حاکم است با اين تفاوت که گاهي ممکن است از نقدينگي موجود در يک قرارداد براي قرارداد ديگر هزينه شود ، با درنظر گرفتن يا عدم احتساب جابجايي بصورتي که ديده مي شود عدد نقدينگي قرارداد نيز محاسبه مي گردد.

اعتبار مشتريان

مشتريان نقطه هدف هر شرکتي هستند که محصول يا خدماتي را ارائه مي دهند. اما نياز است  هر مشتري براي دريافت اين خدمات يا محصولات ، اعتباري نزد شرکت يا سازمان توليدي داشته باشد ، تا تضميني براي دريافت هزينه خدماتي که به او داده مي شود، وجود داشته باشد. اين اعتبار ممکن است بصورت هزينه اي که مشتري در اختيار سازمان قرارداده است باشد که تحت عنوان «مانده اعتبار» بيان مي شود و يا اينکه پيش بيني شود در زماني اين هزينه خدمات را به سازمان خواهد داد که تحت عنوان «پيش بيني اعتبار» خوانده مي شود و يا اينکه مديرعامل يا هيئت مديره سازمان طبق دستوري تضمين دريافت هزينه از مشتري را به عهده بگيرند که تحت عنوان «دستور مديرعامل» مي باشد.در هر صورت هدف اصلي ، تضمين تامين هزينه خدمات و محصولات و برنامه ريزي مشخص براي دريافت نقدينگي مي باشد.

MRP III : اعتبارات و نقدينگي

مانده نقدينگي کل
مانده نقدينگي هر صنعت
مانده نقدينگي هر قرارداد و برنامه ( مانده نقدينگي هر پروژه)
صورت گردش نقدينگي هر برنامه و جابجايي هاي نقدينگي
اجباري شدن زمان تحويل و زمان نقدينگي مورد نياز در سيستم خريد که مي توان براساس آن پول مورد نياز را به تفکيک ماه مشخص نمود
اجباري شدن پيش بيني منابع در سيستم برنامه فروش که مي بايست مبلغ برنامه فروش کوچکتر از جمع مبالغ مانده اعتبار و پيش بيني منابع و يا دستور مديرعامل باشد.
گزارش ريسک برنامه فروش
گزارش راندمان عملکرد دريافت اعتبار طبق پيش بيني ها

ارتباط با ساير سيستم ها :

فروش : دریافت وجه و وصول مطالبات
خريد داخلي (تدارکات) : درخواست پرداخت جهت درخواست هاي خريد
اعتبارات : درخواست پرداخت جهت تعهدات
قراردادها : درخواست پرداخت جهت صورت وضعيت تاييد شده سيستم قراردادها
حسابداري : اسناد مالي مکانيزه

دیگر قابلیت های نرم افزار مدیریت منابع رسام

X