رسام، نیاز آینده کسب و کار
رسامرسامرسام
سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک ۴۰
info@rasamerp.com
021-88763184
رسامرسامرسام

اداری و پرسنلی

اداری و پرسنلی

سیستم اداری و پرسنلی رسام قابلیت ثبت اطلاعات پایه تمامی کاربران به همراه تصاویر و امضا و سایر پیوست ها را داشته که برای استفاده سایر سیستم های رسام باید در ابتدا این سیستم راه اندازی شود. همچنین سیستم رسام کاملا مبتنی بر چارت سازمانی بوده و تمامی دسترسی های این سیستم بر اساس چارت سازمانی وارد شده در ماژول اداری و پرسنلی می باشد.

قابليتهاي عمده :

قابلیت ثبت اطلاعات کامل پرسنلی ( از قبیل کد ملی، شماره شناسنامه، خانواده، اطلاعات تحصیلی، عکس، امضا، اطلاعات استخدام، آدرس، تلفن، شماره پرسنلی و حقوق، آکورد و...)
قابلیت ثبت مشخصات وابستگان پرسنل، نوع ارتباط آن ها و مشخصات فردی و تاریخجه تغییرات آن ها
ثبت و نگهداری سوابق اطلاعاتی پرسنل اعم از خدمات سربازی و وضعیت نظام وظیفه
ثبت و مدیریت حساب های بانکی پرسنل
قابلیت ثبت اطلاعات کارتابل کاربران (تخصیص شغل در چارت سازمانی به کاربر)
قابلیت ثبت اطلاعات چارت سازمانی به صورت درختی و نامحدود
امکان ثبت اطلاعات رزومه های پرسنل و رزومه های استخدامی
امکان تعريف چندین کارتابل به ازاي هر نفر بر اساس شغل
امکان ثبت دوره های آموزشی و سوابق آموزشی پرسنل
ثبت و نگهداری سوابق تحصیلی و مهارت های پرسنل
مشاهده خلاصه پرونده پرسنلی مدیران و کارکنان
ثبت اطلاعات وضعیت تأهل هر یک از پرسنل
قابلیت بایگانی کلیه مدارک و سوابق پرسنلی
قابلیت ثبت اطلاعات وضعیت استخدام
ثبت و نگهداری سوابق کاری پرسنل
قابلیت ثبت اطلاعات نوع استخدام
قابلیت ثبت اطلاعات مشاغل

ارتباط با سایر سیستم ها :

پیشنیاز همه سیستم ها، سیستم اداری پرسنلی است که با ایجاد کارتابل، چارت سازمانی، مشاغل و... و سپس دسترسی ها و گردش های فرآیند ها و ارتباط با سایر سیستم ها امکان پذیر می شود.

دیگر ماژول های راهکار سازمانی جامع رسام

X