به رسام خوش آمدید
رسامرسامرسام
09124338423
info@rasamerp.com
021-88763184
رسامرسامرسام

مديريت برنامه و بودجه

نمونه کارها

محیط برنامه نرم افزار رسام در قسمت مدیریت برنامه و بوجه

برای درک و آشنایی هر چه بیشتر شما با محیط نرم افزار رسام و فرایند های کار کردن با آن در این بخش تصاویر و ویدیو مرتبط با هر بخش قرار گرفته است.

ماژول مدیریت برنامه و بودجه چیست ؟

از اين ماژول بعنوان مرکز فرماندهي و کنترل برنامه ها و بودجه هاي سازماني استفاده شده است. هماهنگي واحدهاي مختلف از جمله فروش و توليد ، تامين مواد مورد نياز توليد ، برنامه ريزي و صدور دستور کار و … از ماموريت هاي واحد برنامه ريزي مي باشد ، و علاوه بر اين تعيين و کنترل بودجه ريالي و تعدادي کليه برنامه ها و تخصيص بودجه ضايعات از طريق سيستم بودجه ريزي فراهم ميشود.با حاکميت سيستم برنامه و بودجه در سازمان مي توان فرآيند برنامه ريزي و بودجه ريزي در سازمان را به سهولت مديريت نمود.

  • پشتیبانی و مدیریت
  • rasamerp.com
X