به رسام خوش آمدید
رسامرسامرسام
09124338423
info@rasamerp.com
021-88763184
رسامرسامرسام

مديريت فروش

نمونه کارها

محیط برنامه نرم افزار رسام در قسمت مدیریت فروش

برای درک و آشنایی هر چه بیشتر شما با محیط نرم افزار رسام و فرایند های کار کردن با آن در این بخش تصاویر و ویدیو مرتبط با هر بخش قرار گرفته است.

ماژول مدیریت فروش چیست ؟

همانطور که سيستم خريد و تدارکات از جمله موارد مورد نياز براي حاکميت راهکارهاي جامع بر ورودي سازمانها ميباشد، سيستم فروش نيز رسالت اصلي سازمانها که فروش  و درآمدزايي و ارائه محصولات شرکت به مشتريان مي باشد را تحت کنترل درآورده و گزارشات متنوع مورد نياز را ارائه مي نمايد.اين سيستم ارتباط يکپارچه اي با سيستم هايي مانند توليد ، انبار ، حسابداري و قرارداد دارد و امکان دسترسي آسان به اطلاعات سفارشات فروش و وضعيت مالي طرف تجاري را فراهم مي نمايد.

  • بازاریابی و فروش
  • rasamerp.com
X