به رسام خوش آمدید
رسامرسامرسام
09124884328
info@rasamerp.com
021-91305192

نرم افزار حسابداری erp

حسابداری erp | نرم افزار حسابداری erp | سیستم حسابداری erp | آموزش erp حسابداری | سیستم مالی erp | نظام مالي erp

سیستم حسابداری و مالی ERP

ماژولهاي مالي كه شامل ماژول حسابداري، مديريت نقدينگي (خزانه داري) و .. مي باشد كه براي مديريت سیستم حسابداری و مالی ERP و امور مالي سازمان استفاده مي شود يكي از ماژولهاي پايه ايي نرم افزارهاي ERP هستند كه در ايجاد آگاهي لحظه اي و بلادرنگ از وضعيت فعلي و…
ادامه مطلب
X