مدیریت پروژه سازمانی

  • رسام
  • دسته بندی خدمات
  • مدیریت پروژه سازمانی

مديريت مستندات و دانش سازماني

مديريت مستندات و دانش سازماني مديريت دانش فرايندي است که به سازمانها کمک مي‌کند تا اطلاعات و مهارتهاي مهم را که بعنوان حافظه سازماني محسوب مي‌شود و به طور معمول به صورت سازماندهي نشده وجود دارند، شناسايي، انتخاب، سازماندهي و منتشر نمايند. مدیریت مستندات سازمانی نقش مهمی در کنترل، برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از اسناد و […]
ادامه مطلب

کنترل پروژه

کنترل پروژه به مجموعه ابزارها و روش‌ها‌يي که به کمک آنها مي‌توان مجموعه پروژه‌هاي يک شرکت را بصورت يکپارچه و در حوزه‌هاي مختلفي مانند زمان، هزينه، ريسک، کيفيت و محدوده، مديريت نمود متدولوژي کنترل پروژه سازماني اطلاق مي‌گردد. قابليتهاي عمده : اين نرم افزار با يک  سيستم BPMS يکپارچه گرديده و کاربران در يک محيط کاربري […]
ادامه مطلب
X