رسام، نیاز آینده کسب و کار
رسامرسامرسام
سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک ۴۰
info@rasamerp.com
021-88763184
رسامرسامرسام

بروزرسانی های نرم افزار رسام ERP

  • رسام
  • بروزرسانی های نرم افزار رسام ERP

7 مهر 1402

ماژول برنامه و بودجه :
امکان چند برنامه ای
امکان حذف برنامه های تحقیقاتی
ماژول انبارداری :
امکان تعریف سند مجازی
امکان صدور حواله کشوری
ماژول اتوماسیون اداری :
امکان فیلتر نفرات در ارسال اطلاعیه

15 مهر 1402

ماژول حسابداری :
امکان تعریف تفضیلی حقیقی

7 مهر 1402

ماژول برنامه و بودجه :
امکان چند برنامه ای
امکان حذف برنامه های تحقیقاتی
ماژول انبارداری :
امکان تعریف سند مجازی
امکان صدور حواله کشوری
ماژول اتوماسیون اداری :
امکان فیلتر نفرات در ارسال اطلاعیه

15 مهر 1402

ماژول حسابداری :
امکان تعریف تفضیلی حقیقی

7 مهر 1402

ماژول برنامه و بودجه :
امکان چند برنامه ای
امکان حذف برنامه های تحقیقاتی
ماژول انبارداری :
امکان تعریف سند مجازی
امکان صدور حواله کشوری
ماژول اتوماسیون اداری :
امکان فیلتر نفرات در ارسال اطلاعیه

15 مهر 1402

ماژول حسابداری :
امکان تعریف تفضیلی حقیقی

15 مهر 1402

ماژول حسابداری :
امکان تعریف تفضیلی حقیقی

15 مهر 1402

ماژول حسابداری :
امکان تعریف تفضیلی حقیقی
آپدیت

آذر 1402

گزارش مودیان :
بهینه سازی گزارش مودیان
خرید و تدارکات :
مدیریت زمان بندی تحویل در درخواست و تشکیل پرونده خرید
مدیریت زمان بندی درخواست وجه برای درخواست خرید
بهینه سازی فرم پرونده و اعلامیه ورود
برقراری ارتباط بین درخواست خرید با ماژولهای قراردادهای بازرگانی و حکم کار
مدیریت حذف اشیاء مرتبط به فرم درخواست خرید
بهینه سازی گزارش مشابهات در فرم درخواست خرید
بهینه سازی مدیریت ارتباطات اشیاء با درخواست خرید
امکان ثبت اطلاعات تکمیلی مربوط به درخواست خرید مستقیم
بهینه سازی مدیریت تامین کنندگان در درخواست خرید
امکان مشاهده اطلاعات مبالغ پرداختی درخواست خرید

شهریور 1402

برنامه و بودجه:
اعمال کنترل ریالی بر بودجه‌ها بر اساس درخواست وجه
بهینه‌سازی گزارشات مانده بودجه بر مبنای سرفصل
درخت محصول/عملیات :
ایجاد جلوه‌های بصری
هوشمندسازی تعریف درخت محصول بر اساس سوابق
مدیریت نرم افزار و فرآیندها :
تنظیم گزارش دسترسی های کل کاربران
ورود و خروج مهمان :
تنظیمات چاپ اطلاعات فرم ورود میهمان در بازه تاریخی
حکم کار :
هوشمندسازی صدور رسید انبار
مدیریت نرم افزار و فرایندها :
اعتبارسنجی فیلد گروه‌بندی گردش نقش برای حکم کارهای گردشی
حکم کار :
بهینه‌سازی قابلیت ثبت حکم کار پیمان‌سپاری

تیر 1402

برنامه و بودجه- کنترل پروژه :
بهینه سازی گزارش کنترل پروژه برنامه و بودجه
بهینه سازی گزارش هزینه های سربار
انبارداری :
بهینه سازی سند پایاپای
امکان تهیه گزارش از لیست اسناد صادر شده انبار
امکان تهیه گزارش ریالی کلیه سندهای انبار
مدیریت نرم افزار و فرآیندها :
اضافه کردن قابلیتهای جدید برای اعتبارسنجی فرم های گردشی
بهینه سازی تب های مدیریت نقاط تصمیم و دسترسی
بهینه‌سازی تب مدیریت اعتبارسنجی نقش‌های غیر گردشی
ایجاد فرم و جداول دیکشنری
ایجاد مجوز ویرایش فرم مدیریت فرایند
اضافه شدن مجوز اضافه، ویرایش و حذف گزارش کار در فرم درخواست کاربران
اضافه کردن فیلد ابزار تست
اصلاح فرم ثبت نتایج کنترل کیفیت
قراردادهای بازرگانی :
افزایش هوشمندی نرم افزار در تکمیل فیلدهای اطلاعاتی
بهینه سازی کنترل نظام مالیاتی متناسب برای قراردادها، پیش فاکتورها و اقلام
بهینه سازی فرم های قراردادها و برنامه ها
حسابداری :
امکانن ثبت سند خزانه داری چکهای مدت دار و دریافت/پرداخت نقدی
کنترل پروژه :
اصلاح نحوه نمایش فعالیت‌های جاری پروژه
بهینه سازی روابط فعالیت‌ها در حالت FS
بهینه‌سازی‌های کلی در کنترل پروژه
بهینه سازی روابط فعالیتها
اضافه شدن خروجی به MSP
ایجاد فرم نمایش WBS در فرم اصلی مدیریت کنترل پروژه
درخت محصول :
ایجاد امکان بارگذاری اطلاعات درخت محصول از فایل ورودی از اکسل
اقدامات تجمیعی :
یکسان سازی مجوز حذف در کلیه ماژول‌ها
اعمال سیاست یکسان در بکارگیری آیکون ها برای ماژول‌ها
انتخاب گروهی فایل های پیوست شده
نت و کالیبراسیون :
پیاده سازی و اجرای سیستم نت و کالیبراسیون
خدمات و تعمیرات :
بهینه سازی مجوزهای نمایش نتایج کنترل کیفیت
امکان محاسبه هزینه مجدد در فرم پذیرش
برقراری مجوز ثبت مواد و قطعات مصرف شده در سریال
بهینه سازی نمایش نتیجه نهائی و نتایج آزمونهای کنترل کیفیت سریال
اصلاح و ایجاد فرم انواع خدمات و تعمیرات
ایجاد اعتبار سنجی نهایی شدن همه اقلام پذیرش شده
برنامه تولید و تامین :
بهینه سازی اعمال تغییرات برنامه تولید در کل فرمهای مرتبط
ایجاد قابلیت گردشی برای درخواست تغییر برنامه تولید
ایجاد مجوزهای لازم برای ویرایش، تایید و اجرای درخواست تغییر
اتوماسیون اداری :
بهینه سازی تنظیمات چاپ

اردیبهشت 1402

اداری و پرسنلی:
اضافه کردن فیلدهای اطلاعاتی جدید
نمایش ثبت و ویرایش کننده اطلاعات
توسعه فیلدهای اطلاعات آموزشی و مهارتی
ایجاد فرم روزمه برای نفرات
بهینه سازی مجوزهای دسترسی به اطلاعات پرسنلی
حسابداری :
ایجاد فرم ثبت اطلاعات پایه گزارش ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی
بهینه سازی فرم تنظیمات مالیاتی
ایجاد گزارش خرید و فروش فصلی
بهینه سازی گزارشات فصلی دارایی ها
قراردادهای بازرگانی :
بهینه سازی فرم تعهد آموزشی جهت ثبت عملکردهای آموزشی
ایجاد قابلیت آنالیز هزینه
افزودن فیلدهای اطلاعاتی تکمیلی

مدیریت شرکت ها :
ایجاد فرم المان‌های شرکت ها و بهینه سازی آن
ایجاد امکان ثبت وضعیت تعاملات
بهینه سازی فرم های ثبت اطلاعات
تعیین مجوزات مدیریتی
ایجاد فیلدهای مدیریت هزینه های مستقیم برای شرکتها
خرید و تدارکات :
بهینه سازی اطلاعات مدیریت موجودی در فرم درخواست های خرید
بهینه سازی مدیریت بودجه در فرم درخواست خرید
ایجاد قابلیت محاسبه یا عدم محاسبه مالیات و عوارض گ در فرم درخواست خرید
بهینه سازی فیلدهای اطلاعاتی فایل ایمپورتی از اکسل
ایجاد فرم فرمول ساخت برای هر برنامه تولید
ایجاد فرم فرمول ساخت برای هر برنامه تولید
برنامه ریزی تولید و تامین :
ایجاد گروه بندی عملیات و اثر آن بر درخت عملیات پیش فرض
درخت محصول/عملیات :
ایجاد گروه بندی عملیات و اثر آن بر درخت عملیات پیش فرض
حکم کار :
ایجاد قابلیت اثرگذاری درخت عملیات بر حکم کار
مهندسی محصول/کدینگ :
ایجاد امکان مدیریت مالیات و عوارض در سطح اقلام به تفکیک
انبارداری :
ایجاد ارتباط مناسب بین انبار خرید و فروش حسابداری
خزانه داری :
ایجاد قابلیت آنالیز هزینه و دریافت وجه به ریز سرفصل
ایجاد گزارش ریز سیستم خزانه داری
بهینه سازی گزارش صورت وضعیت
ایجاد فرم تنظیمات چاپ خزانه داری
توسعه گزارش های وضعیت مالی شرکت
امکان جابجایی وجه برنامه ها به ریز سرفصل
ایجاد فیلد تنخواه در فرم برداشت وجه بهمراه مجوز و اعتبار سنجی گردشی
اضافه کردن فیلد کالا برنامه برای جابجایی وجه بین برنامه ای
ساخت گزارش نقدینگی بر اساس کالا برنامه
ایجاد مجوز و اعتبار سنجی گردشی در فرم پرونده برای درخواست وجه
ایجاد قابلیت کنترل نقدینگی بر اساس کالا برنامه
ایجاد وضعیت درخواست وجه در گزارش پرونده های ارزی
ایجاد طرف مقابل در گزارش ریز برنامه سرفصل
پارامتریک کردن فیلد تخصیص اعتبار در فرم تنظیمات چاپ خزانه داری
اضافه کردن فیلدهای شرایط فروش
بهینه سازی فرمها برای تهیه گزارشات
ایجاد اعتبار سنجی برای کنترل ورود اطلاعات چک و شماره ارجاع
ایجاد گزارش نقدینگی برنامه سرفصل
داشبورد مدیریتی :
شخصی سازی نام فرم در میز کار
کنترل پروژه :
نمایش لیبل محور، پروژه و فعالیت در فرم گزارش کار
توسعه مدیریت زمان در ثبت گزارش کار
ایجاد مجوز تایید نهایی در فرم گردشی کنترل پروژه
امکان فراخوانی گزارشات کار ثبت شده یک فعالیت جاهای مورد نیاز
بهینه سازی گزارش کار در فرمهای گردشی
تغییر مدل نمایش گزارش کار در فرم های گردشی و فعالیت من
امکان ثبت نتیجه درخواست ها
مدیریت برنامه و بودجه :
اضافه کردن فیلد حق العمل کاری به فرم تنظیمات وزارت دارائی بخش طبقه کالا
ایجاد قابلیت تعیین سرفصل بودجه برای طبقه کالا
اضافه کردن فیلد مانده بودجه برای نوع ارز سرفصل بودجه
توسعه قابلیتهای پیش بینی منابع و مصارف
امکان ثبت تاریخچخ تغییرات بودجه
بهینه سازی قابلیتهای بودجه بر اساس سرفصل
توسعه گزارشات بودجه بر اساس سرفصل و آنالیز هزینه های برنامه ها
ایجاد متدلوژی بارگذاری برنامه ها
محیط کاربری :
بهینه سازی منوی نمایش ماژولها
مدیریت درخواست کاربران :
ایجاد قابلیتهای جدید در فرم درخواست کاربران
فروش و ارتباط با مشتری :
بهینه سازی فیلدهای اطلاعاتی قراردادهای فروش
توسعه شرایط پرداخت در پیش فاکتورها
امکان تخصیص اتوماتیک سرفصل هزینه پیش فرض برای نظام دریافت و پرداخت
ایجاد قابلیت ثبت نظام دریافت و پرداخت برای پیش فاکتورهای فروش
مدیریت نرم افزار و فرآیندها :
انجام تنظیمات جدید برای حذف فرمهای مرتبط
ایجاد تنظیمات جدید برای تعیین نمایش نمای کلاسیک یا کاشی
حذف لاگین در rp
ورود و خروج میهمان :
بهینه سازی فرم ورود و خروج میهمان

دی 1402

انبارداری :
ایجاد تنظیمات جدید در فرم استقرار اسناد انبار
امکان ایجاد اقلام با طیقه و سند کالاهای مختلف در انبارها
حسابداری :
توسعه قابلیت خودکار سازی در حساب خرید و ثبت سند حسابداری فاکتور خرید
تیکت :
اعتبارسنجی‌های جدید در بررسی تیک‌های دریافتی
فروش :
تهیه گزارش موجودهای آزاد و رزرو کالاها در تمامی برنامه‌ها
نمایش موجودی کالا به تفکیک برنامه‌های مختلف
کنترل پروژه :
توسعه قابلیت‌های ثبت گزارشات
ایجاد قابلیت ورود اطلاعات از MSP

مهر و آبان 1402

حسابداری :
فرمت جدید چاپ تفضیل ها
مدیریت فعالیتهای اسناد گردشی
ارائه فرمتی جدید برای گزارشات مالیاتی
BPMS :
تغییرات در مدیریت دسترسی ها
خرید و تدارکات :
قابلیت ارائه اطلاعات تکمیلی اموال در درخواست خرید
ایجاد فرمت جدید برای درخواست کالا
مدیریت زمانبندی تحویل دهی برای هر کالا و بچ
ارائه فرمتی جدید برای گزارشات مودیان
ایجاد قابلیتهای تکمیلی در تنظیمات مالیاتی
برنامه و بودجه :
ایجاد کنترل بر بودجه انبار و تامین از بودجه کل مجاز
ورود و خروج مهمان :
قابلیت تعیین درب ورود خروج و یکسان سازی کلیه فرم ها

مرداد 1402

اتوماسیون اداری :
اصلاح تنظیمات برای چاپ نامه‌ها
خرید و تدارکات :
برقراری ارتباط مستقیم بین خدمات و تعمیرات و درخواست خرید
فروش :
انجام تنظیمات لازم برای چاپ سریال‌های اقلام در فاکتور فروش
خدمات و تعمیرات :
مدیریت موجودی با نمایش اطلاعات خریدهای در حال انجام و انبار
بهینه‌سازی قابلیت تعریف انواع عیوب به تفکیک سریال‌های دریافتی
درخت محصول/عملیات :
ایجاد قابلیت درختواره سریال‌ها برای سامانه‌ها و محصولات
انبارداری :
بهینه‌سازی قابلیت انبارگردانی
تجمیعی :
اصلاح گزارشات با توجه فیلدهای خدمات و تعمیرات و مدیریت کنترل کیفیت
تولید و تامین :
تهیه گزارشات راندمان تولید و تامین

خرداد 1402

همه ماژول ها :
یکسان سازی و بهینه سازی فرم ها
اداری و پرسنلی :
ایجاد قابلیت ایمپورت فایل
اصلاح نمایش فیلدها در فرم چارت سازمانی
خزانه داری :
ثبت نوع و کد سندهای خزانه داری و تعمیم به کلیه فرم های مربوطه
اصلاح فرم سند حسابداری برای نمایش اطلاعات چک و سایر تراکنش ها
ATM :
اضافه کردن ماژول انتقال فایل ATM به سیستم
مدیریت درخواست کاربران :
بهینه سازی فرم نتیجه درخواست و رضایت سنجی
حسابداری :
اصلاح فرم مدیریت چک های وارده و صادره
ایجاد امکان به روز رسانی در فرم استقرار حساب حسابداری تب خزانه داری
اصلاح گزارش وضعیت نقدینگی حساب های ارزی و تمام ریالی
بهینه سازی فرم مدیریت چک های وارده و صادره
بهینه سازی و یکسان سازی فرمهای دریافت و درخواست وجه های مختلف
ایجاد تنظیم ذخیره اتوماتیک در جدول تنظیمات سیستم برای ذخیره اتوماتیک سند حسابداری
بهینه سازی فرم اسناد انبار و اقلام
بهینه سازی گزارش خرید و فروش فصلی
اصلاح مدیریت اسناد در تخصیص و درخواست وجه
مدیریت فروش و ارتباط با مشتری :
انجام اعتبار سنجی تاریخ انقضای پیش فاکتور در ثبت فاکتور
اضافه کردن فیلدهای جدید اطلاعاتی به مدیریت شرکتها
ایجاد قابلیت کنترل اعتبار شرکتها
افزایش انعطاف‌پذیری در فیلدهای ورود دیتا برای راحتی کاربر
چاپ سریال در فاکتور فروش
انجام اصلاحات در نمایش اعداد
مدیریت نرم افزار و فرآیندها :
بهینه سازی اعتبارسنجی های ورود به سیستم
اصلاح فرم ایجاد گردش نقش
بهینه سازی فرم گرونبدی گردش نقش با اضافه کردن تب مجوز گروه ها
درخت محصول/عملیات :
ایجاد امکان اضافه کردن قلم/قطعات با شرایط خاص در فرم تعریف عملیات
محیط کاربری :
اعتبارسنجی برای ارسال پیام
تامین و تدارکات :
انجام اصلاحات در نمایش اعداد
افزایش انعطاف‌پذیری در فیلدهای ورود دیتا برای راحتی کاربر
افزایش هوشمندی نرم افزار در تکمیل فیلدهای اطلاعاتی
کنترل پروژه :
ایجاد قابلیت اولویت بندی پروژه ها و فعالیتها
تفکیک مجوز تایید و تایید نهایی در گردش کنترل پروژه
ایجاد قابلیت پیوست کردن اسناد و فایل به پرژه ها و فعالیتها
مهندسی محصول/کدینگ :
ایجاد مکانیزم ورود 15 مشخصه سیستم کدینگ با فایل اکسل
cropped-Untitledddwwdwdwwdwd-1.png
X