به رسام خوش آمدید
رسامرسامرسام
09124338423
info@rasamerp.com
021-88763184
رسامرسامرسام

بروزرسانی های نرم افزار رسام ERP

  • رسام
  • بروزرسانی های نرم افزار رسام ERP

7 مهر 1402

ماژول برنامه و بودجه :
امکان چند برنامه ای
امکان حذف برنامه های تحقیقاتی
ماژول انبارداری :
امکان تعریف سند مجازی
امکان صدور حواله کشوری
ماژول اتوماسیون اداری :
امکان فیلتر نفرات در ارسال اطلاعیه

15 مهر 1402

ماژول حسابداری :
امکان تعریف تفضیلی حقیقی

7 مهر 1402

ماژول برنامه و بودجه :
امکان چند برنامه ای
امکان حذف برنامه های تحقیقاتی
ماژول انبارداری :
امکان تعریف سند مجازی
امکان صدور حواله کشوری
ماژول اتوماسیون اداری :
امکان فیلتر نفرات در ارسال اطلاعیه

15 مهر 1402

ماژول حسابداری :
امکان تعریف تفضیلی حقیقی

7 مهر 1402

ماژول برنامه و بودجه :
امکان چند برنامه ای
امکان حذف برنامه های تحقیقاتی
ماژول انبارداری :
امکان تعریف سند مجازی
امکان صدور حواله کشوری
ماژول اتوماسیون اداری :
امکان فیلتر نفرات در ارسال اطلاعیه

15 مهر 1402

ماژول حسابداری :
امکان تعریف تفضیلی حقیقی

15 مهر 1402

ماژول حسابداری :
امکان تعریف تفضیلی حقیقی

15 مهر 1402

ماژول حسابداری :
امکان تعریف تفضیلی حقیقی
آخرین آپدیت های رسام

15 مهر 1402

ماژول حسابداری :
امکان تعریف تفضیلی حقیقی

7 مهر 1402

ماژول برنامه و بودجه :
امکان چند برنامه ای
امکان حذف برنامه های تحقیقاتی
ماژول انبارداری :
امکان تعریف سند مجازی
امکان صدور حواله کشوری
ماژول اتوماسیون اداری :
امکان فیلتر نفرات در ارسال اطلاعیه
cropped-Untitledddwwdwdwwdwd-1.png
X