به رسام خوش آمدید
رسامرسامرسام
09124884328
info@rasamerp.com
021-91305192

قیمت رسام ERP

در بخش زیر با انتخاب ماژول های مورد نیاز خود و تعداد کاربر های نرم افزار رسام ERP، یک برآورد هزینه کلی را مشاهده خواهید کرد.

 

برنامه ریزی تولید
حکم کار
کنترل پروژه
بازرگانی
داشبورد رسام
درخت محصول
مدیریت فروش
انبارداری
مدیریت برنامه بودجه سازمانی
خزانه داری (مدیریت نقدینگی)
مهندسی محصول-کدینگ
اداری پرسنلی
حسابداری
کارگزینی (حقوق و دستمزد)
ورود و خروج پرسنل
اتوماسیون اداری
مستندات و دانش سازمانی
قرارداد های فروش و بازرگانی
بهای تمام شده
خدمات پس از فروش
مدیریت دارایی ها
کنترل کیفیت
مدیریت درخواست کاربران
ورود و خروج میهمان
10
جمع کل تومان

خدمات پس از فروش نرم افزار رسام ERP (محاسبه قیمت بر اساس ساعت)

1
محاسبه قیمت بر اساس هر ساعت
جمع کل 
X